Politica de confidenţialitate

Mogo se ocupă de siguranța și confidențialitatea datelor personale ale utilizatorilor site-urilor web. 

Având în vedere cele de mai sus, am dezvoltat Politica de confidențialitate privind obținerea, utilizarea, protejarea, transferul și stocarea datelor dumneavoastră.

Vă invităm să vă familiarizați cu această Politică de confidențialitate. Prin vizitarea site-ului Mogo, acceptați și sunteți de acord cu procedurile descrise în această Politică de confidențialitate.

 

Politica de confidenţialitate

Operatorul de date

MOGO IFN S.A., număr de înregistrare: J40/5043/2016, cu sediul social: Bucureşti, sector 1, str. Sevastopol nr. 24, et. 4, Biroul 406, (în continuare - Mogo), parte a Mogo Finance Group S.A., și-a asumat o obligație de protejare a vieţii private a utilizatorilor site-ului Mogo. 

Politica de confidențialitate se aplică prelucrării datelor cu caracter personal, indiferent de forma și/sau mediul în care ați furnizat datele dumeavoastră personale (de exemplu, utilizând site-urile Mogo, aplicaţiile Mogo, formular pe suport de hârtie, telefon sau e-mail) și indiferent dacă datele furnizate sunt prelucrate în sisteme de date sau pe suport de hârtie. 

Mogo procesează datele dumneavoastră personale numai în conformitate cu legile și reglementările aplicabile, utilizând în mod diligent resursele organizaţionale, financiare şi tehnice disponibile.

 

Date personale

În această Politică de confidențialitate, "date personale" înseamnă orice informație referitoare la dumneavoastră sau o informație care ar putea permite lui Mogo să vă identifice direct sau indirect.

 

Consimțământul privind politica de confidențialitate și prelucrare a datelor cu caracter personal 

Prin transmiterea datelor cu caracter personal către Mogo, sunteți de acord cu Politica de confidențialitate și cu prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal transmise. Dacă nu sunteți de acord cu termenii acestei politici, vă rugăm să nu transmiteţi informații personale.

Puteți să vă manifestați consimțământul cu privire la prelucrarea datelor dumneavostră cu caracter personal: pe site-urile Mogo, în formularele de aplicație, pe aplicaţiile Mogo, utilizând apelul telefonic sau la sediul Mogo.

Aveți dreptul oricând să revocați consimțământul dat pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în același mod în care acesta a fost dat, respectiv - pe site-ului Mogo, prin intermediul unui centru de relaţii clienţi utilizând apelul telefonic sau la sediul Mogo și, în acest caz, prelucrarea datelor dumneavostră cu caracter personal, care anterior s-a bazat pe consimțământul acordat pentru un anumit scop, nu va mai fi efectuată.

Revocarea consimțământului nu se aplică şi pentru datele prelucrate în momentul în care consimțământul dumneavoastră era în vigoare. De asemenea, vă invităm să aveți în vedere faptul că revocarea consimțământului nu poate întrerupe prelucrarea datelor care are la bază alte temeiuri juridice.

 

Temeiuri juridice pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Mogo procesează datele dumneavostră cu caracter personal pe baza următoarelor temeiuri juridice:

 • Pe baza consimțământului dumneavoastră;
 • Pentru a furniza informaţii - pentru a vă transmite informațiile de care aveți nevoie;
 • Pentru a semna un contract – în vederea încheierii unui contract cu dumneavoastră și asigurarea executării sale;
 • Pentru a respecta legile și regulamentele – pentru a respecta obligațiile stipulate în legi și regulamente;
 • În considerarea unui interes legitim – pentru a urmări interese legitime ce decurg din legile și regulamentele aplicabile sau din raporturile juridice existente între Mogo și dumneavoastră (inclusiv relaţia comercială, prestarea de servicii, promovarea produsului, verificarea identităţi dumneavoastră etc.).

 

Obiectivele prelucrării datelor cu caracter personal

În conformitate cu consimțământul dumneavostră și cu legile și reglementările aplicabile, Mogo procesează datele dumneavoastră cu caracter personal pentru următoarele scopuri:

 • Să vă identifice (aceasta poate include recunoașterea feței, recunoașterea vocii sau alte tehnologii biometrice, precum și utilizarea sistemelor de identificare online);
 • Să vă furnizeze și/sau să vă consilieze cu informații și servicii (să gestioneze cereri, să livreze produse și servicii, să proceseze plăți (inclusiv verificările necesare în legătură cu achizițiile pe cont), să comunice cu dumneavoastră despre contracte, notificări, reclamații, oferte promoționale, să actualizeze arhiva de date și să întrețină, la modul general, conturile dumneavostră la noi;
 • Să încheie contracte și tranzacții legale;
 • Să evalueze utilizarea site-urilor Web, a produselor și a serviciilor;
 • Să înțeleagă mai bine obiceiurile de utilizare a site-ului web;
 • Să efectueze studii analitice;
 • Să prevină posibile infracțiuni.

 

Achiziția de date cu caracter personal

Mogo dobândește date cu caracter personal de la dumneavostră în două modalități:

 • Când furnizați informații către Mogo, de exemplu, la sediile Mogo, prin completarea cererilor (inclusiv partenerii și agențiile Mogo) pe site-urile Mogo, folosind rețelele de socializare, poștă, e-mail, telefon sau orice alte mijloace de comunicare sau servicii;
 • Automat, atunci când utilizați site-ul sau produsele Mogo.

Mogo dobândește date despre dumneavostră când terțe părți transmit informații către Mogo (de exemplu, diferite registre sau parteneri).

 

Date cu caracter personal colectate

Datele cu caracter personal pe care Mogo le poate obține de la sau în legătură cu dumneavostră:

 1. Date cu caracter personal (de exemplu, numele, codul numeric personal, data nașterii, documentele de identitate,) care vor fi folosite pentru a identifica Împrumutatul;
 2. Detalii de comunicare (de exemplu, adresa, adresa de e-mail, numărul de telefon etc.) care vor fi utilizate pentru a furniza Împrumutatului informații privind contractul și, dacă este cazul, oferte și anunțuri despre Mogo sau despre Grupul Mogo;
 3. Datele despre vehiculul Ȋmprumutatului (de exemplu, numărul de înmatriculare, numărul șasiului, marca, anul, culoarea);
 4. Date de înregistrare a convorbirilor (de exemplu, înregistrări ale convorbirilor telefonice cu serviciul pentru clienți Mogo, data și ora);
 5. Informații referitoare la consimțământ (de exemplu note de confirmare, data și ora, sursa);
 6. Acțiuni întreprinse pe site-ul web al Mogo (de exemplu, adresa IP, titlurile acțiunilor, secțiunea de pagină web, data și ora);
 7. Informații privind solvabilitatea Împrumutatului (de exemplu, locul de muncă, angajator/industrie și ocupația) care vor fi utilizate pentru a evalua solvabilitatea Împrumutatului şi pentru a putea furniza servicii financiare relevante, precum și pentru a determina credibilitatea Împrumutatului și pentru a preveni spălarea banilor și finanțarea terorismului;
 8. Informații financiare (de exemplu, informații privind veniturile, disciplina de plată, gradul general de îndatorare, executarea şi încălcarea contractelor, cererile depuse de Împrumutat, solicitări etc.) care vor fi utilizate pentru a evalua bonitatea Împrumutatului, pentru a respecta principiile creditării responsabile și pentru a oferi Ȋmprumutatului servicii financiare adecvate, dar și pentru protecția drepturilor lui Mogo (de exemplu, pentru recuperarea datoriilor sau prin folosirea ca mijloc de probă în posibile litigii);
 9. Informațiile primite în timpul îndeplinirii îndatoririlor prevăzute de lege (de exemplu, informațiile obținute în cursul anchetei, detalii privind implicarea Împrumutatului în spălarea banilor sau finanțarea terorismului etc.) care vor fi folosite pentru a evalua credibilitatea Împrumutatului;
 10. Informațiile privind serviciile, obiceiurile, așteptările și satisfacția Ȋmprumutatului (de exemplu, frecvența de utilizare a serviciilor, satisfacția Împrumutatului etc.) care vor fi utilizate pentru îmbunătăţirea serviciilor Mogo și a metodelor de evaluare a bonității și pentru a efectua studii statistice și pentru a analiza cote de piață, oferte, servicii și alți indicatori financiari.

 

Scopul utilizării datelor cu caracter personal

Sunteți de acord că informațiile furnizate vor fi înregistrate în format electronic și pot fi utilizate în următoarele scopuri:

 • pentru verificarea identităţii și evaluarea solvabilităţii, utilizând informațiile furnizate în timpul procesării cererii dumneavoastră;
 • pentru încheierea unui contract cu dumneavostră;
 • pentru detectarea şi prevenirea oricărei fraude, spălare de bani și alte activități criminale;
 • pentru a vă contacta;
 • pentru recuperarea datoriilor faţă de societate.

Orice cerere pe care ne-o trimiteți pe site-ul nostru sau o depuneți angajaţilor noştri ne permite să utilizăm informațiile furnizate cu privire la produsele sau serviciile noastre. Toate datele pe care ni le-ați furnizat în cadrul angajamentelor noastre contractuale pot fi folosite pentru a asigura îndeplinirea obligațiilor față de dumneavoastră. Dacă se fac modificări sau îmbunătățiri ale site-ului, informațiile dumneavoastră pot fi folosite pentru a vă informa despre astfel de modificări. Putem contacta clienții existenți în legătură cu orice servicii și produse de pe site-ul nostru care au fost folosite anterior de client. Putem folosi datele sau putem să permitem terțelor părți să utilizeze date care au legătură cu produsele sau serviciile de care ați putea fi interesați. Noi vă putem contacta numai dacă ați fost de acord cu acest lucru. Orice persoană care nu dorește să ne dea consimțământul să fie utilizate informațiile sale, are posibilitatea de a interzice utilizarea datelor. Informațiile colectate în astfel de cazuri nu vor conține date de identificare. Numai datele statistice care nu dezvăluie identitatea utilizatorului pot fi partajate cu terțe părți.

 

Cookies

Mogo utilizează cookie-uri sau tehnologii similare pe site pentru a obține informații despre dvs. în momentul vizitării site-ului. Fișierele cookie sunt fișierele pe care site-urile web le plasează pe computerele utilizatorilor pentru a recunoaște utilizatorul și a facilita utilizarea acelui site. Folosirea modulelor cookie ne permite să vă oferim cel mai convenabil mod de utilizare a paginii web. Aceste module cookie sunt utilizate în următoarele scopuri:

 • Reamintirea numelelor de conectare și a parolelor pentru utilizarea eficientă a site-ului.
 • Analizarea utilizării site-urilor noastre pentru a le putea îmbunătăți.
 • Colectarea de date privind comportamentul dumneavostră de vizitare pentru a permite optimizarea și comunicarea produselor și serviciilor noastre.
 • Evaluarea intereselor dumneavostră pe baza vizitelor dumneavostră.

Pentru mai multe informații despre folosirea cookie-urilor, vă rugăm să citiți Politica noastră de cookie-uri.

 

Activităţile de marketing

Numai cu consimțământul dumneavoastră și în conformitate cu legile și regulamentele aplicabile, Mogo vă poate contacta și/sau vă poate trimite prin poștă, e-mail sau prin telefon informații despre produse, servicii, oferte exclusive și alte informații considerate a fi în interesul dumneavoastră conform informațiile transmise anterior și/sau activităților de pe site.

Puteți refuza să primiți astfel de informații oricând pe site-ul Mogo, mogo.ro sau utilizând link-ul de refuz ce se regăseşte în fiecare dintre expedierile noastre de marketing.

 

Transferul datelor cu caracter personal către terțe părți

Mogo nu va dezvălui terților datele dumneavoastră cu caracter personal sau alte informații obținute ca urmare a furnizării unui serviciu sau contract, cu următoarele excepții:

 • dacă datele trebuie transmise în cadrul unui contract semnat între Mogo și dumneavoastră pentru a asigura ducerea la îndeplinire a unei obligații impuse de contract și/sau prin lege
 • în conformitate cu consimțământul expres al Clientului;
 • tuturor persoanelor indicate în legile și regulamentele aplicabile, în măsura în care cererea lor este rezonabil exprimată în raport cu procedura;
 • pentru protejarea intereselor legitime ale Mogo, în conformitate cu legile și reglementările aplicabile, de exemplu prin apelarea la instanțele competente sau alte autorități publice;
 • evaluarea bonităţii dumneavoastră în conformitate cu legile și reglementările aplicabile.

 

Mogo are dreptul de a autoriza societățile din grupul Mogo sau partenerii de cooperare (terți) Mogo să desfășoare anumite activități care să asigure calitatea și executarea contractului încheiat cu dumneavoastră.

În cazul în care societăți din grupul Mogo sau parteneri cu care Mogo cooperează vă procesează datele cu personal aflate la dispoziția Mogo, societățile din Grupul Mogo sau partenerii Mogo sunt considerați persoane împuternicite ai Mogo, iar Mogo are dreptul de a transfera către societățile din grupul  Mogo și partenerilor Mogo datele dumneavoastră cu caracter personal în măsura în care sunt necesare pentru această activitate, păstrând în același timp întreaga responsabilitate și răspundere pentru prelucrare.

Societățile din Grupul Mogo și partenerii Mogo (în calitate de persoane împuternicite cu prelucrarea de date cu caracter personal) vor asigura îndeplinirea cerințelor de prelucrare și protecție a datelor cu caracter personal în conformitate cu cerințele Mogo și cu reglementările legale și nu vor folosi datele dumneavoastră personale în alte scopuri decât cele pentru îndeplinirea obligațiilor asumate în numele Mogo, în conformitate cu contractul încheiat cu dumneavoastră.

Mogo se obligă să nu vă transfere datele dumneavostră cu caracter personal unei organizații sau oricărei alte persoane dintr-o țară care nu dispune de un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal, cu excepția următoarelor cazuri:

 • Transferul de date este permis în conformitate cu cerințele legilor în vigoare;
 • Dacă există consimțământul explicit din partea dumneavoastră.

În cazul informațiilor de identificare personală transferate în altă țară, se pot aplica legile și reglementările naționale din țara în cauză, inclusiv reglementarea privind securitatea națională, combaterea terorismului care permite autorităților de aplicare a legii să acceseze informațiile deținute de persoane particulare.

 

Protecția datelor cu caracter personal

Menținem măsuri adecvate de siguranță administrativă, tehnică și fizică pentru a vă proteja datele cu caracter personal împotriva distrugerii, pierderii, modificării, accesului, dezvăluirii sau utilizării accidentale, ilegale sau neautorizate și altor utilizări nepermise.

 

Accesul la datele dumneavostră cu caracter personalAveți dreptul să primiți informațiile specificate în legile și reglementările aplicabile privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin trimiterea unei solicitări, în scris, societății Mogo. Pe baza solicitării primite, după identificarea identității și evaluarea solicitării, Mogo vă va răspunde în legătură cu informațiile solicitate în conformitate cu procedurile și în termenul prevăzut în legislația în vigoare.

 

Modificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal

Dacă este necesar, aveți dreptul să modificați, să adăugați sau să ștergeți datele dumneavoastră cu caracter personal în orice moment și să vă opuneți prelucrării datelor sau să solicitați transferabilitatea datelor. În acest caz, vă rugăm să contactați Mogo prin e-mail: protectiedate@mogo.ro sau sunând la 031 630 2621.

Mogo se angajează să ia măsurile necesare pentru corectarea sau ștergerea oricăror inexactități din datele dumneavoastră cu caracter personal care au fost făcute direct sau prin intermediul serviciilor disponibile. Cu toate acestea, Mogo are dreptul de a restricționa accesul, de a corecta sau șterge datele personale în conformitate cu cerințele legilor și reglementărilor aplicabile.

 

Durata stocării datelor cu caracter personal

Mogo stochează și procesează datele dumneavostră cu caracter personal atâta timp cât există cel puțin unul dintre următoarele criterii:

 • atâta timp cât contractul cu dumeavoastră este în vigoare și pentru următorii 5 ani după terminarea contractului;
 • în timp ce dvs. și/sau Mogo aveți interese legitime în conformitate cu legile și reglementările aplicabile (de exemplu, să depuneți plângere sau să introduceți o acțiune în instanță);
 • atâta timp cât una dintre părți are obligația legală de a stoca datele;
 • atâta timp cât consimțământul dumneavoastră privind prelucrarea relevantă a datelor cu caracter personal este în vigoare, cu excepția cazului în care există un alt temei juridic pentru prelucrarea datelor.

Atunci când circumstanțele menționate mai sus expiră, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi șterse sau anonimizate.

 

Legături către alte site-uri web ale unor terțe părți

Site-ul nostru poate include link-uri către alte site-uri terțe. Aceste site-uri web ale unor terțe persoane au propriile reguli de utilizare și protecție a datelor cu caracter personal, pe care le acceptați atunci când vizitați site-ul în cauză. Nu suntem responsabili și nu ne asumăm răspunderea pentru site-urile terților. Deoarece nu putem controla conținutul site-urilor web ale unor terțe persoane, responsabilitatea noastră se aplică numai site-ului nostru.

 

Comunicarea

Mogo comunică cu dumneavoastră utilizând datele dumneavoastră de contact (număr de telefon, adresă de e-mail, adresă de corespondență).

 

Contactați-ne

Vă rugăm să ne contactați în legătură cu întrebările, solicitările sau comentariile cu privire la Politica de confidențialitate prin transmiterea unui mesaj pe adresa de e-mail: protectiedate@mogo.ro sau sunând la 031 630 2621  .

 

Modificări la Politica de confidențialitate

Mogo are dreptul de a schimba această Politică de confidențialitate. Vă recomandăm să vizitați periodic site-ul Mogo pentru a afla ultimele informații.

Dacă aveți nelămuriri cu privire la confidențialitatea și cookie-urile Mogo, vă rugăm să contactați Ofiţerul responsabil cu protecția datelor cu caracter personal prin e-mail la adresa protectiedate@mogo.ro.

În orice moment, aveți dreptul să depuneți o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal (http://www.dataprotection.ro) și aveți dreptul să introduceți o acțiune în instanță.

 

Suport pentru clienți:

Luni - Vineri: 09:00-18:00
Sambata - Duminica: Zile libere