Luni - Vineri: 9:00-18:00

Sambata - Duminica: Zile libere

INFORMAŢII STANDARD LA NIVEL EUROPEAN PRIVIND CREDITUL PENTRU CONSUMATORI

1. Identitatea şi datele de contact ale Creditorului

Creditor MOGO IFN S.A.
Adresa București, Sectorul 1, Calea Victoriei, Nr. 155, Bloc D1, Tronson 6, etaj 4
Telefon 031 630 2621
E-mail info@mogo.ro
Fax -
Adresă internet https://www.mogo.ro

2. Descrierea principalelor caracteristici ale produsului de creditare

Tipul de credit Credit achizitie auto
Valoarea totală a creditului(Înseamnă plafonul sau sumele totale puse la dispoziţie în temeiul contractului de credit) …………….. Creditele puse la dispoziţie de către Mogo IFN S.A. au valori cuprinse între 5000 – 60.000 Lei
Condiţiile care reglementează tragerea creditului(Înseamnă modul şi momentul de obţinere a banilor) Creditul va avea o tranşă unică pusă la dispoziție prin virarea sumei după caz în contul Clientului sau al Vânzătorului Vehiculului. Condiţiile care trebuie îndeplinite de către dumneavoastră în mod obligatoriu pentru a efectua tragerea creditului sunt precizate mai jos: - predarea către Creditor a documentelor originale ale Vehiculului, precum şi plăcuţele de înmatriculare; - prezentarea Vehiculului în vederea efectuării inspecţiei de autenticitate de către Registrul Auto Român, dacă această cerinţă este prevăzută de lege pentru înmatricularea Vehiculului pe numele Creditorului.
Durata contractului de credit Ratele şi, dacă este cazul, ordinea în care acestea vor fi alocate Va trebui sa achitati urmatoarele: Valoarea ratei totale lunare de rambursat: ……… lei Numărul de rate lunare până la achitarea integrală a creditului este de la …………. de luni. Dobânda şi/sau costurile se plătesc în modul următor: cheltuieli de executare (dacă este cazul), taxe de înscriere şi de stingere a înregistrării garanţiilor reale mobiliare constituite în temeiul Contractului în/din Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare (dacă este cazul), comisioane, dobânda penalizatoare (dacă este cazul), dobânda restantă (dacă este cazul), credit restant (dacă este cazul), dobânda curentă şi credit curent.
Valoarea totală pe care va trebui să o achitaţi Înseamnă suma împrumutată plus dobânda si comisioanele creditului Suma totală de plată este de ………………..
Garanții necesare Rezerva proprietăţii asupra Vehiculului.
Rambursările Generează o amortizare imediată a valorii totale a creditului.

3. Costurile creditului

Rata dobânzii aferentă creditului ………%
Dobânda anuală efectivă (DAE) Acesta este costul total exprimat ca procentaj anual din valoarea totală a creditului. DAE vă ajută să comparaţi diferite oferte. Obținerea creditului este condiționată de încheierea unui contract de servicii accesoriu. ……………% Exemplu reprezentativ al creditului: Rata procentuală anuala (DAE) pentru un credit de 16.200 Lei pentru o perioadă de 60 de luni, este de 58,11 %, presupunând 60 de rate lunare la 649,44 Lei fiecare, constând din: rata anuală a dobânzii (rată fixă) 42 %, comision analiza dosar - 1200 Lei; Costul total al creditului - 22.766,14 Lei. Valoarea totală plătibilă de către consumator este de 38.966,14 RON. DAE pentru un exemplu reprezentativ nu ia in considerare alte costuri legate de inmatricularea masinii pe numele Mogo. Notă: DAE este relevantă numai pentru compararea unor oferte similare ca valoare,structură şi perioadă de restituire. Clientul trebuie să ţină cont de faptul că DAE este calculată raportat la un an calendaristic de 365 de zile. Da. Asigurare de răspundere civilă RCA cu privire la Vehicul cu un asigurator ales de către Client. Întrucât costurile cu prima de asigurare nu sunt cunoscute de Creditor, acestea nu sunt incluse în calculul DAE. Întrucât costurile cu serviciile de înmatriculare a Vehiculului nu sunt cunoscute de Creditor, acestea nu sunt incluse în calculul DAE.

4. Costuri aferente

Valoarea costurilor aferente utilizării unui mijloc specific de plată (de exemplu card de credit) Creditorul nu percepe comisioane pentru utilizarea unui anumit mijloc de plată. În anumite cazuri, cum este cel al plăților externe cu card, banca emitentă a cardului, precum și procesatorii de plăţi cu card (cum sunt Visa și MasterCard) pot percepe comisioane direct de la Client și pot oferi cursuri de schimb valutar diferite de cursul BNR. Clientul va suporta orice comisioane și costuri impuse de către banca emitentă și de către procesatorii de plăți care au emis cardul bancar, inclusiv costurile asociate cu schimbul valutar. În cazul plăților prin virament bancar, clientul va suporta orice costuri impuse de banca sa pentru efectuarea viramentului.
Comisioane si costuri ce reies din contractul de credit Se percepe un comision de administrare lunar credit în cuantum de ……………. RON. Comisionul de rambursare anticipată a Creditului este de: (i) 1% din valoarea creditului rambursat anticipat, daca perioada de timp dintre rambursarea anticipata si data convenita pentru incetarea contractului de credit este mai mare de un an (ii) 0.5% din valoarea creditului rambursat anticipat, daca perioada de timp dintre rambursarea anticipata si data convenita pentru incetarea contractului de credit nu este mai mare de un an. Se percepe un comision de analiză dosar, în cazul în care creditul se acordă, în cuantum de ……………. RON. Se percepe un Comision Unic fix de 100 (una sută) RON pentru servicii prestate de către Creditor la cererea Clientului.
Condiţii în care costurile privind contractul de credit pot fi modificate Creditorul va putea să vă informeze cu privire la modificarea conţinutului clauzelor contractuale cu privire la costuri, prin notificarea dumneavoastră cu cel puţin 30 de zile înainte de intrarea în vigoare a noilor prevederi. Dumneavoastră veţi avea la dispoziţie un termen de 15 zile de la primirea notificării pentru a comunica opţiunea cu privire la acceptarea sau neacceptarea noilor costuri. Neprimirea unui răspuns din partea dumneavoastră nu va fi considerată acceptare tacită decât în situaţia în care modificările sunt impuse printr-un act normativ. Creditorul nu vă va penaliza pentru o eventuală lipsă de răspuns din partea dumneavoastră şi nici nu va avea dreptul să solicite rambursarea anticipată din acest motiv.
Costuri în caz de întârziere la plată Plăţile neefectuate ar putea să aibă consecinţe grave pentru dumneavoastră (de exemplu executarea silită a bunurilor, poprirea conturilor bancare si a oricaror venituri) şi să îngreuneze obţinerea de credite în viitor. Vi se va percepe o dobândă penalizatoare, constând din dobânda creditului plus 3% pe an, aplicată la valoarea creditului restant. Dacă Clientul nu va restitui rata, dobânda şi comisioanele datorate în termen de 90 de zile de la scadenţă, Creditorul este îndreptăţit să considere contractul de credit exigibil, fără îndeplinirea niciunei alte formalităţi prealabile şi fără intervenţia instanţei de judecată. După declararea scadenței anticipate a creditului și până la inițierea procedurii de executare de către Creditor, vi se va percepe o dobândă penalizatoare, constând din dobânda creditului plus 2%, aplicată la valoarea creditului restant. Pe parcursul executării silite nu se mai percep dobânda curentă şi dobânda penalizatoare. Clientul va suporta integral costurile aferente recuperării sumelor datorate, pe cale amiabilă sau prin executare silită. Taxele și tarifele legate de înregistrarea garanțiilor fac subiectul modificărilor impuse de prevederile legale aplicabile precum și de către operatorii autorizați Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare.
Costuri privind asigurarea pentru răspundere civilă auto (RCA) Clientul are obligația de a suporta costurile primelor privind asigurarea pentru răspundere civilă auto cu privire la Vehicul.
Costuri privind inscrierea in Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare Clientul are obligatia de a suporta tarifele pentru înscrierea în Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare a clauzei de rezervă a proprietăţii asupra Vehiculului, precum şi cele de prelungire şi ştergere a înscrierii iniţiale.
Costuri privind înmatricularea Vehiculului Clientul are obligația de a suporta costurile de înmatriculare a Vehiculului.

5. Alte aspecte juridice importante

Dreptul de retragere În conformitate cu art. 58 din Ordonanta de Urgență 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, MOGO IFN SA nu are obligația de a acorda dreptul de retragere din contractul de credit, fiind un contract acordat exclusiv pentru achiziționarea de bunuri.
Rambursare anticipată Aveţi dreptul, în orice moment, să rambursaţi creditul total sau parţial. Clientul poate verifica în orice moment situaţia creditului său prin accesarea contului său generat pe pagina de web www.mogo.ro şi poate rambursa în avans, parţial sau în totalitate, Creditul împreună cu dobânda acumulată, la orice dată până la scadenţa finală.
Creditorul are dreptul la compensație în caz de rambursare anticipată Compensația va fi în valoare de: - 1% din valoarea rambursării anticipate, dacă perioadadintre data de rambursare și data expirării Contractului este mai mare de un an; sau - 0,5% din valoarea rambursării anticipate, dacă perioadadintre data de rambursare și data expirării Contractului este de cel mult un an. Formula de calcul este: Comision de rambursare anticipată = suma din Credit rambursată anticipat × procentul de comision de rambursare anticipată.
Consultarea unei baze de date Creditorul trebuie să vă informeze imediat şi gratuit asupra rezultatelor consultării unei baze de date în cazul în care cererea de creditare este respinsă pe baza acestei consultări. Acest lucru nu se aplică în cazul în care furnizarea unor astfel de informaţii este interzisă de acte normative care transpun sau care creează cadrul de aplicare pentru legislaţia comunitară ori contravine obiectivelor de ordine publică sau de securitate publică. Veţi fi informat imediat şi gratuit de către Mogo IFN S.A. despre rezultatele consultării unei baze de date în cazul în care cererea de creditare este respinsă pe baza acestei consultări.
Dreptul de a primi proiectul de contract de credit Aveţi dreptul ca, la cerere, să obtineţi gratuit un exemplar al proiectului de contract de credit. Această prevedere nu se aplică în cazul în care, în momentul cererii, Creditorul nu poate să încheie Contractul cu dumneavoastră, conform normelor sale interne.
Perioada de timp pe parcursul căreia Creditorul este ţinuț să respecte obligaţiile precontractuale Această informaţie este valabilă 15 zile de la data furnizării sub următoarele condiţii: informaţiile şi datele pe care dumneavoastră ni le-aţi prezentat rămân valabile în forma comunicată şi normele BNR aplicabile activitaţii de creditare nu se modifică. După expirarea termenului de valabilitate Creditorul își rezervă dreptul să modifice condiţiile aplicabile unui contract de credit de tipul celui solicitat de dumneavoastră conform normelor noastre interne.

Acest document nu reprezintă o ofertă de a contracta, niciun acord asupra elementelor esenţiale ale unui contract, nicio promisiune de împrumut sau de creditare şi nici nu are valoare de antecontract. Pentru a putea contracta un credit este necesar să fie îndeplinite condiţiile din criteriile de eligibilitate adoptate de Creditor ca urmare a legislaţiei aplicabile, inclusiv regulamente şi norme ale BNR.

 

Nume/Prenume:

Semnatura______________________

Data: