Regulament Campanie MyMogo Te Premiază

REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI “MYMOGO TE PREMIAZĂ„
(16.05.2024 – 30.05.2024)

 

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

1.1. Concursul promotional este organizat de MOGO IFN S.A. cu sediul in sediul în București, Sector 3, Splaiul Unirii, nr. 165, Timpuri Noi Square, Cladirea 2, etaj, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub numarul  J40/5043/2016, CUI RO35917970, fiind Operator de Date cu Caracter Personal inregistrat sub numarul 37870/2016 (denumita   in continuare “Organizator” sau “MOGO”), reprezentata la incheierea prezentului Regulament de catre domnul Pruna Lucian Aurel, cetatean roman, in calitate de Director General.

1.2.  Regulamentul oficial al Concursului (denumit in continuare „Regulament”) este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania prin publicarea pe pagina internet https://www.mogo.ro/ fiind disponibil in mod gratuit oricarui solicitant. Regulamentul mai poate fi solicitat, pe intreaga durata a Concursului (cu exceptia zilelor de sarbatori legale), la adresa sediului social al Organizatorului specificata la art. 1.1. din prezentul Regulament.

1.4.  Prin participarea la acest Concurs, participantii accepta toate prevederile prezentului Regulament si se conformeaza acestuia. 

1.5.  Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament, respectand procedurile legale referitoare la comunicarea publica. Orice modificare a prezentului Regulament va intra in vigoare numai dupa postarea unui anunt de prezentare a acestor modificari pe pagina de internet https://www.mogo.ro/

 

SECTIUNEA 2. LOCUL SI DURATA DESFASURARII CONCURSULUI

2.1.  Concursul "MYMOGO TE PREMIAZĂ” se va desfasura in perioada  16.05.2024 – 30.05.2024 exclusiv online, pe pagina de internet https://www.mogo.ro/customer-portal, conform mecanismului descris în secțiunea 5 a prezentului Regulament.

 

SECTIUNEA 3. TEMEIUL LEGAL

3.1.  Concursul se desfășoară in conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piața, asa cum a fost ulterior modificata. 

3.2.  Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament oficial (denumit in Continuare „Regulamentul"), acesta fiind obligatoriu pentru toti participantii. 

 

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

4.1.  La acest Concurs pot participa toate persoanele fizice, cu domiciliul/ resedinta in Romania, care au varsta cuprinsa intre 18 si 75 ani (varsta maxima a aplicantului la data finalizarii contractului de credit) si care respecta procedura de participare prevazuta in Sectiunea 5 de mai jos.

4.2.  Nu sunt eligibili a participa la Concurs angajatii MOGO, angajatii societatilor din grupul Organizatorului, precum si rudele de gradul 1 ai acestora. 

4.3.  Participarea la acest Concurs implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.

4.4.  Prin accesarea paginii de internet https://www.mogo.ro/customer-portal/register, participanții sunt de acord si isi asuma in mod integral termenii acestui Regulament.

 

SECTIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI

5.1.  Concursul ”MYMOGO TE PREMIAZĂ” se desfasoara exclusiv online, pe site-ul www.mogo.ro.

5.2.  Pentru ca o persoana sa participe automat la Concurs, aceasta trebuie sa parcurga in mod obligatoriu urmatorii pasi:

 

1.      Sa aiba creditul aprobat și activ cu cel putin 14 zile inainte de inregistrarea contului de client MyMogo

2.      Sa acceseze pagina de inregistrare a portalului de clienți https://www.mogo.ro/customer-portal/register;

3.      Sa finalizeze înregistrarea contului de client (adica sa furnizeze codul numeric personal asociat contractului de credit, sa acceseze link-ul unic primit prin SMS si ca pas final al inregistrarii contului, sa seteze si ca confirme o parola )

 

5.3. In cadrul prezentului Concurs, un participant poate castiga 1 (un) singur premiu.  In cazul in care in aceeasi perioada de timp, organizatorul va desfasura mai multe concursuri, un participant toate castiga doar in cadrul unui singur concurs, respectiv in cadrul primului concurs la care participantul s-a inregistrat. Se va invalida orice înregistrare în Concurs a persoanelor care participă cu date false sau a altor persoane care apartin unor companii/branduri/organizatii de orice fel.

5.4. Se vor lua în considerare ca și înscrise corect în Concurs doar acele inscrieri care corespund cerintelor/ instrucțiunilor din prezentul regulament.

5.5. Participanții au dreptul la o singură înscriere la concurs.

5.6.   Organizatorul nu va accepta înscrieri care nu sunt în concordanță cu instrucțiunile din cadrul prezentului Regulament sau care nu corespund temeiului de participare precum și/sau înscrierile pe care, din motive rezonabile în opinia Organizatorului, acesta le va considera nevalide, indescifrabile sau greu de înțeles. Enumerarea de mai sus nu este exhaustivă.

5.7.   Organizatorul nu are nicio responsabilitate pentru înscrierile care nu ajung în baza de date a Organizatorului concursului din motive independente de voința Organizatorului, fără a se limita la orice eroare umană sau cauzată de rețeaua încărcată a participantului.

5.8.     Organizatorul nu garantează continuitatea, neîntreruperea sau securitatea la accesarea internetului.

 

SECTIUNEA 6. DESEMNAREA CASTIGATORILOR

6.1.   Cel târziu până la 07.06.2024, cei 3 (trei) castigatori vor fi desemnati aleatoriu, printr-un mecanism de tragere la sorti, prin intermediul unui soft electronic automatizat (https://www.random.org/). Totodata, vor fi extrase si cate 1 (una) rezerva eligibila pentru fiecare premiu acordat. In situatia in care castigatorii nu respecta cerintele Regulamentului, Organizatorul va desemna drept castigator pe primul extras din randul rezervelor.

Pe durata derularii Campaniei, Organizatorul desfasoara campanii de promovare in mediul online conform strategiei de promovare. Retelele din mediu online nu sunt parte si nu au nicio responsabilitate fata de Campania desfasurata conform prezentului Regulament. Promovarea se va face catre toți clientii, informandu-i despre Campanie, conditiile de participare la Campanie si beneficiile acesteia.

6.2.  Vor participa la tragerea la sorti participantii care au urmat toti pasii din mecanismul descris in sectiunea 5 a prezentului Regulament.

6.3.  Un participant poate castiga 1 (un) singur premiu in perioada Concursului. Se va invalida orice înregistrare in Concurs a persoanelor care participa cu date false, ale altor persoane sau care apartin unor companii/branduri/organizatii de orice fel. In cazul in care in aceeasi perioada de timp, organizatorul va desfasura mai multe concursuri, un participant toate castiga doar in cadrul unui singur concurs, respectiv in cadrul primului concurs la care participantul s-a inregistrat.

SECTIUNEA 7. PREMIILE OFERITE IN CADRUL CONCURSULUI  

7.1. In cadrul acestui concurs se va acorda un total de 3 (trei) premii ce constau in produse Apple, astfel:

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

 

1.1. Concursul promotional este organizat de MOGO IFN S.A. cu sediul in sediul în București, Sector 3, Splaiul Unirii, nr. 165, Timpuri Noi Square, Cladirea 2, etaj, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub numarul  J40/5043/2016, CUI RO35917970, fiind Operator de Date cu Caracter Personal inregistrat sub numarul 37870/2016 (denumita   in continuare “Organizator” sau “MOGO”), reprezentata la incheierea prezentului Regulament de catre domnul Pruna Lucian Aurel, cetatean roman, in calitate de Director General.

1.2.  Regulamentul oficial al Concursului (denumit in continuare „Regulament”) este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania prin publicarea pe pagina internet https://www.mogo.ro/ fiind disponibil in mod gratuit oricarui solicitant. Regulamentul mai poate fi solicitat, pe intreaga durata a Concursului (cu exceptia zilelor de sarbatori legale), la adresa sediului social al Organizatorului specificata la art. 1.1. din prezentul Regulament.

1.4.  Prin participarea la acest Concurs, participantii accepta toate prevederile prezentului Regulament si se conformeaza acestuia. 

1.5.  Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament, respectand procedurile legale referitoare la comunicarea publica. Orice modificare a prezentului Regulament va intra in vigoare numai dupa postarea unui anunt de prezentare a acestor modificari pe pagina de internet https://www.mogo.ro/

 

SECTIUNEA 2. LOCUL SI DURATA DESFASURARII CONCURSULUI

2.1.  Concursul "MYMOGO TE PREMIAZĂ” se va desfasura in perioada 16.05.2024 – 30.05.2024 exclusiv online, pe pagina de internet https://www.mogo.ro/customer-portal, conform mecanismului descris în secțiunea 5 a prezentului Regulament.

 

SECTIUNEA 3. TEMEIUL LEGAL

3.1.  Concursul se desfășoară in conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piața, asa cum a fost ulterior modificata. 

3.2.  Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament oficial (denumit in Continuare „Regulamentul"), acesta fiind obligatoriu pentru toti participantii. 

 

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

4.1.  La acest Concurs pot participa toate persoanele fizice, cu domiciliul/ resedinta in Romania, care au varsta cuprinsa intre 18 si 75 ani (varsta maxima a aplicantului la data finalizarii contractului de credit) si care respecta procedura de participare prevazuta in Sectiunea 5 de mai jos.

4.2.  Nu sunt eligibili a participa la Concurs angajatii MOGO, angajatii societatilor din grupul Organizatorului, precum si rudele de gradul 1 ai acestora. 

4.3.  Participarea la acest Concurs implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.

4.4.  Prin accesarea paginii de internet https://www.mogo.ro/customer-portal/register, participanții sunt de acord si isi asuma in mod integral termenii acestui Regulament.

 

SECTIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI

5.1.  Concursul ”MYMOGO TE PREMIAZĂ” se desfasoara exclusiv online, pe site-ul www.mogo.ro.

5.2.  Pentru ca o persoana sa participe automat la Concurs, aceasta trebuie sa parcurga in mod obligatoriu urmatorii pasi:

 

1.      Sa aiba creditul aprobat și activ cu cel putin 14 zile inainte de inregistrarea contului de client MyMogo

2.      Sa acceseze pagina de inregistrare a portalului de clienți https://www.mogo.ro/customer-portal/register;

3.      Sa finalizeze înregistrarea contului de client (adica sa furnizeze codul numeric personal asociat contractului de credit, sa acceseze link-ul unic primit prin SMS si ca pas final al inregistrarii contului, sa seteze si ca confirme o parola)

 

5.3. In cadrul prezentului Concurs, un participant poate castiga 1 (un) singur premiu.  In cazul in care in aceeasi perioada de timp, organizatorul va desfasura mai multe concursuri, un participant toate castiga doar in cadrul unui singur concurs, respectiv in cadrul primului concurs la care participantul s-a inregistrat. Se va invalida orice înregistrare în Concurs a persoanelor care participă cu date false sau a altor persoane care apartin unor companii/branduri/organizatii de orice fel.

5.4. Se vor lua în considerare ca și înscrise corect în Concurs doar acele inscrieri care corespund cerintelor/ instrucțiunilor din prezentul regulament.

5.5. Participanții au dreptul la o singură înscriere la concurs.

5.6.   Organizatorul nu va accepta înscrieri care nu sunt în concordanță cu instrucțiunile din cadrul prezentului Regulament sau care nu corespund temeiului de participare precum și/sau înscrierile pe care, din motive rezonabile în opinia Organizatorului, acesta le va considera nevalide, indescifrabile sau greu de înțeles. Enumerarea de mai sus nu este exhaustivă.

5.7.   Organizatorul nu are nicio responsabilitate pentru înscrierile care nu ajung în baza de date a Organizatorului concursului din motive independente de voința Organizatorului, fără a se limita la orice eroare umană sau cauzată de rețeaua încărcată a participantului.

5.8.     Organizatorul nu garantează continuitatea, neîntreruperea sau securitatea la accesarea internetului.

 

SECTIUNEA 6. DESEMNAREA CASTIGATORILOR

6.1.   Cel târziu până la 07.06.2024, cei 3 (trei) castigatori vor fi desemnati aleatoriu, printr-un mecanism de tragere la sorti, prin intermediul unui soft electronic automatizat (https://www.random.org/). Totodata, vor fi extrase si cate 1 (una) rezerva eligibila pentru fiecare premiu acordat. In situatia in care castigatorii nu respecta cerintele Regulamentului, Organizatorul va desemna drept castigator pe primul extras din randul rezervelor.

Pe durata derularii Campaniei, Organizatorul desfasoara campanii de promovare in mediul online conform strategiei de promovare. Retelele din mediu online nu sunt parte si nu au nicio responsabilitate fata de Campania desfasurata conform prezentului Regulament. Promovarea se va face catre toți clientii, informandu-i despre Campanie, conditiile de participare la Campanie si beneficiile acesteia.

6.2.  Vor participa la tragerea la sorti participantii care au urmat toti pasii din mecanismul descris in sectiunea 5 a prezentului Regulament.

6.3.  Un participant poate castiga 1 (un) singur premiu in perioada Concursului. Se va invalida orice înregistrare in Concurs a persoanelor care participa cu date false, ale altor persoane sau care apartin unor companii/branduri/organizatii de orice fel. In cazul in care in aceeasi perioada de timp, organizatorul va desfasura mai multe concursuri, un participant toate castiga doar in cadrul unui singur concurs, respectiv in cadrul primului concurs la care participantul s-a inregistrat.

SECTIUNEA 7. PREMIILE OFERITE IN CADRUL CONCURSULUI  

7.1. In cadrul acestui concurs se va acorda un total de 3 (trei) premii ce constau in produse Apple, astfel:
Premiul I - Telefon mobil Apple iPhone 14, 128GB, 5G;
Premiul II - Casti Apple AirPods 2
Premiul III - Casti Apple AirPods 2
Un participant poate castiga un singur premiu.

7.2  Premiile II si III vor fi extrase primele. La aceasta extragere vor participa persoanele inscrise in  primele 7 zile ale campaniei. Extragerea va avea loc pe 24 Mai. Premiul I va fi extras dupa finalul campaniei. La aceasta extragere vor participa toate persoanele inscrise  pe tot parcusul campaniei, excluzand cei 2 castigatori ai premiilor II si III din prima extragere.  

7.3. Valoarea totala a premiilor este de 5000 RON.

7.4. Premiile vor fi oferite castigatorilor dupa validarea acestora ca si castigatori, dupa verificarea tuturor datelor personale necesare pentru procesul de acordare a premiului si dupa ce a fost verificata îndeplinirea de catre acestia a tuturor conditiilor de concurs stipulate in prezentul Regulament.

 

SECTIUNEA 8. PROCEDURA DE ACORDARE A PREMIILOR

8.1 Pana la data de 07.06.2024,  toti cei 3 castigatorii vor fi desemnati. Mogo IFN S.A. va contacta personal beneficiarii premiilor, telefonic sau prin e-mail pentru a-i informa in legatura cu premiile. In cadrul apelului telefonic, acestia isi dau acceptul pentru primirea premiului si confirma datele de identificare.

8.2.  Organizatorul Campaniei va contacta castigatorii folosind informatiile de contact furnizate la momentul acordarii creditului.

8.3.  Sunt descalificate automat persoanele care participa la concurs asumandu-si o identitate falsa. Organizatorul isi rezerva dreptul de a elimina din concurs sau de a anula decizia prin care un participant este desemnat castigator in cazul in care acesta nu a furnizat date corecte de contact, s-a inscris utilizand date false, incearca sa influenteze Concursul prin modalitati frauduloase sau nu respecta prevederile prezentului Regulament.

8.4. In situatia in care la momentul validarii telefonice persoana desemnata castigatoare declara ca nu accepta premiul, refuza sa furnizeze datele personale solicitate de Organizator sau nu poate fi contactat conform celor mentionate mai sus, acesta va fi invalidat si se va proceda la apelarea urmatorilor participanti din cei extrasi ca rezerve eligibile. Se va urmari acelasi procedeu de validare ca cel descris mai sus. In situatia in care si persoanele extrase ca rezerve eligibile se vor afla in situatia expusa mai sus, atunci premiul nu se va mai acorda si va ramane in posesia Organizatorului.

8.5. Pentru a intra in posesia premiilor, persoana inregistrata in portalul clientilor MyMogo, trebuie sa semneze un proces verbal de predare-primire a premiului, urmand a intra in posesia premiului ce va fi transmis prin curier conform detaliilor furnizate de Organizator.

8.6.        Premiile acordate in cadrul prezentului Concurs vor fi livrate doar pe teritoriul Romaniei conform prezentului Regulament, prin grija si pe costul Organizatorului, intr-un termen de 45 zile de la momentul validarii Castigatorilor.

8.7.        Castigatorii nu au dreptul sa solicite contravaloarea premiului in alte forme decat cea propusa de Organizator. In cazul refuzului unui castigator de a beneficia de premiul castigat, asa cum este acesta descris în Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. Premiul respectiv va ramane la dispozitia Organizatorului.

8.8.        Organizatorul nu va fi raspunzator pentru prejudiciile suferite de castigator din momentul predarii premiului catre castigator, indiferent de natura acestor prejudicii.

8.9.       Organizatorul nu isi asuma niciun fel de raspundere ori obligatii cu privire la garantia sau conformitatea premiilor cu orice standarde de calitate sau conformitate. Orice cereri sau reclamatii in legatura cu garantia sau conformitatea acestora urmeaza a fi adresate exclusiv furnizorului Premiului. 

8.10. Vor participa la tragerea la sorti inscrierile participantilor care au urmat toti pasii din mecanismul descris in sectiunea 5 a prezentului Regulament.

 

SECTIUNEA 9. RESPONSABILITATE

9.1.        In eventualitatea unei/unor dispute asupra acordarii unui/unor Premii, decizia Organizatorului este definitiva.      

9.2.        Prin participarea la Concurs, toti participantii si eventualii castigatori sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a acestora.                                                                                                              

9.3.        Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru pierderile, intarzierile sau orice alte probleme la inscrierea in Concurs, cauzate de providerul de internet sau conexiunea la internet a persoanei care doreste sa se inscrie la Concurs. De asemenea, Organizatorului nu i se pot imputa intreruperile/disfunctionalitatile neanuntate ale providerului de internet sau blocarea accesului datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens, care pot periclita inscrierea la Concurs, in perioada de desfasurare a acestuia.                                                 

9.4.        Organizatorul nu este responsabil pentru faptul ca terte parti pot utiliza informatii pe care participantii la Concurs le posteaza sau le fac disponibile in spatiile dedicate Concursului si nu numai. De asemenea, participantii isi asuma intreaga raspundere civila si penala pentru informatiile pe care le transmit sau le publica in spatiile dedicate Concursului. Participantii sunt de acord si se obliga sa nu foloseasca serviciile site-ului pentru a instiga la incalcarea legii. In acelasi timp, participantii sunt de acord si se obliga sa nu ofere informatii cu scopul de a sprijini activitati ilegale.

9.5.        Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile pe care le considera necesare in caz de fraudare a Concursului. In acest sens, Organizatorul isi rezerva dreptul de a inlatura orice tentativa de frauda prin restrictionarea accesului de a participa la acest Concurs a persoanelor care incearca sa fraudeze sau au incercat sa fraudeze pe parcursul desfasurarii Concursului.

9.6.        Organizatorul va elimina din Concurs sau, dupa caz, va anula decizia prin care un utilizator este desemnat castigator, in conditiile in care subzista suspiciuni rezonabile ca acesta ar fi procedat in frauda Concursului sau in cazul utilizatorilor care s-au inscris pe baza unor conturi create de pe adrese temporare, provizorii, care expira automat dupa o perioada determinata de timp sau conturi care nu le apartin. In acest caz, Organizatorul isi rezerva dreptul de a desemna si valida un alt Participant castigator.

9.7.        In cazul in care sunt identificate persoane care, prin comportamentul lor, au influentat sau au facilitat castigarea de premii in mod fraudulos in cadrul prezentului Concurs, Organizatorul se poate adresa organelor in drept pe baza dovezilor existente.

9.8. In cazul in care in aceeasi perioada de timp, organizatorul va desfasura mai multe concursuri, un participant toate castiga doar in cadrul unui singur concurs, respectiv in cadrul primului concurs la care participantul s-a inregistrat.

 

SECTIUNEA 10. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

10.1.  Date privind operatorul de date cu caracter personal 

In vederea desfasurarii Concursului, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de catre MOGO in calitate de operator. Toate solicitarile cu privire la exercitarea drepturilor garantate pot fi transmise la adresa: București, Sector 3, Splaiul Unirii, nr. 165, Timpuri Noi Square, Cladirea 2, etaj 7 sau prin email la protectiedate@mogo.ro .

Categorii de date cu caracter personal procesate in cadrul Concursului:

In cadrul Concursului, Operatorul va colecta de la participanti, urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

(i)                                nume, prenume;

(ii)                               numar de telefon;

(iii)                             CNP

(iv)                             Adresa Domiciliu/ Adresa de livrare a premiilor

10.2.  Scopul prelucrarii

Datele cu caracter personal ale participantilor la Concurs vor fi prelucrate de catre Operator in vederea:

i) organizarea si desfasurarea campaniei;

ii) desemnarea si validarea castigatorilor;

iii) atribuirea premiilor si indeplinirea obligatiilor fiscale.

10.3.  Temeiul juridic al prelucrarii

Prelucrarea Datelor este necesara pentru derularea Concursului precum si in vederea indeplinirii obligatiilor fiscale.

10.4.  Destinatarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal colectate in cadrul Concursului de catre Operator vor fi dezvaluite agentiilor implicate in desfasurarea promotiei, operatorilor de curierat si organelor fiscale in vederea achitarii impozitelor obligatorii (daca este cazul).

10.5.  Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale Participantilor vor fi stocate timp de 3 luni de la incheierea Concursului.

Datele cu caracter personal ale Participantului declarat castigator vor fi stocate timp de 2 ani de la incheierea Concursului.

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare.

10.6.  Drepturile persoanelor vizate

In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul asigura drepturile participantilor, pe durata Concursului, conform Politicii de Confidentialitate publicata pe site-ul www.mogo.ro.

Refuzul furnizarii Datelor poate avea drept consecinta imposibilitatea Organizatorului de a respecta obligatiile legale care ii revin si imposibilitatea acestora de a va oferi serviciile.

10.7.  Protectia datelor cu caracter personal apartinand copiilor

Intrucat la Concurs pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minim 18 ani la data inceperii Campaniei, nu vor fi prelucrate si stocate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani. In situatia in care Operatorul primeste date cu caracter personal apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani, aceste date vor fi imediat sterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare si stocare ale Operatorului. In cazul in care un parinte sau un titular al autoritatii parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracter personal apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 18 ani, Operatorul va sterge/ distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare si stocare. 

Datele personale ale participantilor la Concursului vor fi procesate in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

 

SECTIUNEA 11. LITIGII

11.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la concurs se vor rezolva pe cale amiabila, in caz contrar, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente romane de la sediul Organizatorului.

11.2.  Legea aplicabila este legea romana. 

 

SECTIUNEA 12. TAXE SI IMPOZITE AFERENTE

12.1.  Organizatorul se obliga sa calculeze, sa suporte si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre castigatori in conformitate cu Codul Fiscal al Romaniei (asa cum a fost completat si modificat), orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorului.

 

SECTIUNEA 13. INTRERUPEREA CONCURSULUI

13.1.  Concursul va putea fi intrerupt doar in caz de forta majora sau prin decizie unilaterala a Organizatorului.  

Un participant poate castiga un singur premiu.

 

7.2  Premiile II si III vor fi extrase primele. La aceasta extragere vor participa persoanele inscrise in  primele 7 zile ale campaniei. Extragerea va avea loc pe 24 Mai. Premiul I va fi extras dupa finalul campaniei. La aceasta extragere vor participa toate persoanele inscrise  pe tot parcusul campaniei, excluzand cei 2 castigatori ai premiilor II si III din prima extragere.  

7.3. Valoarea totala a premiilor este de 5000 RON.

7.4. Premiile vor fi oferite castigatorilor dupa validarea acestora ca si castigatori, dupa verificarea tuturor datelor personale necesare pentru procesul de acordare a premiului si dupa ce a fost verificata îndeplinirea de catre acestia a tuturor conditiilor de concurs stipulate in prezentul Regulament.

 

SECTIUNEA 8. PROCEDURA DE ACORDARE A PREMIILOR

8.1 Pana la data de 07.06.2024,  toti cei 3 castigatorii vor fi desemnati. Mogo IFN S.A. va contacta personal beneficiarii premiilor, telefonic sau prin e-mail pentru a-i informa in legatura cu premiile. In cadrul apelului telefonic, acestia isi dau acceptul pentru primirea premiului si confirma datele de identificare.

8.2.  Organizatorul Campaniei va contacta castigatorii folosind informatiile de contact furnizate la momentul acordarii creditului.

8.3.  Sunt descalificate automat persoanele care participa la concurs asumandu-si o identitate falsa. Organizatorul isi rezerva dreptul de a elimina din concurs sau de a anula decizia prin care un participant este desemnat castigator in cazul in care acesta nu a furnizat date corecte de contact, s-a inscris utilizand date false, incearca sa influenteze Concursul prin modalitati frauduloase sau nu respecta prevederile prezentului Regulament.

8.4. In situatia in care la momentul validarii telefonice persoana desemnata castigatoare declara ca nu accepta premiul, refuza sa furnizeze datele personale solicitate de Organizator sau nu poate fi contactat conform celor mentionate mai sus, acesta va fi invalidat si se va proceda la apelarea urmatorilor participanti din cei extrasi ca rezerve eligibile. Se va urmari acelasi procedeu de validare ca cel descris mai sus. In situatia in care si persoanele extrase ca rezerve eligibile se vor afla in situatia expusa mai sus, atunci premiul nu se va mai acorda si va ramane in posesia Organizatorului.

8.5. Pentru a intra in posesia premiilor, persoana inregistrata in portalul clientilor MyMogo, trebuie sa semneze un proces verbal de predare-primire a premiului, urmand a intra in posesia premiului ce va fi transmis prin curier conform detaliilor furnizate de Organizator.

8.6.        Premiile acordate in cadrul prezentului Concurs vor fi livrate doar pe teritoriul Romaniei conform prezentului Regulament, prin grija si pe costul Organizatorului, intr-un termen de 45 zile de la momentul validarii Castigatorilor.

8.7.        Castigatorii nu au dreptul sa solicite contravaloarea premiului in alte forme decat cea propusa de Organizator. In cazul refuzului unui castigator de a beneficia de premiul castigat, asa cum este acesta descris în Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. Premiul respectiv va ramane la dispozitia Organizatorului.

8.8.        Organizatorul nu va fi raspunzator pentru prejudiciile suferite de castigator din momentul predarii premiului catre castigator, indiferent de natura acestor prejudicii.

8.9.       Organizatorul nu isi asuma niciun fel de raspundere ori obligatii cu privire la garantia sau conformitatea premiilor cu orice standarde de calitate sau conformitate. Orice cereri sau reclamatii in legatura cu garantia sau conformitatea acestora urmeaza a fi adresate exclusiv furnizorului Premiului. 

8.10. Vor participa la tragerea la sorti inscrierile participantilor care au urmat toti pasii din mecanismul descris in sectiunea 5 a prezentului Regulament.

 

SECTIUNEA 9. RESPONSABILITATE

9.1.        In eventualitatea unei/unor dispute asupra acordarii unui/unor Premii, decizia Organizatorului este definitiva.      

9.2.        Prin participarea la Concurs, toti participantii si eventualii castigatori sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a acestora.                                                                                                              

9.3.        Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru pierderile, intarzierile sau orice alte probleme la inscrierea in Concurs, cauzate de providerul de internet sau conexiunea la internet a persoanei care doreste sa se inscrie la Concurs. De asemenea, Organizatorului nu i se pot imputa intreruperile/disfunctionalitatile neanuntate ale providerului de internet sau blocarea accesului datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens, care pot periclita inscrierea la Concurs, in perioada de desfasurare a acestuia.                                                 

9.4.        Organizatorul nu este responsabil pentru faptul ca terte parti pot utiliza informatii pe care participantii la Concurs le posteaza sau le fac disponibile in spatiile dedicate Concursului si nu numai. De asemenea, participantii isi asuma intreaga raspundere civila si penala pentru informatiile pe care le transmit sau le publica in spatiile dedicate Concursului. Participantii sunt de acord si se obliga sa nu foloseasca serviciile site-ului pentru a instiga la incalcarea legii. In acelasi timp, participantii sunt de acord si se obliga sa nu ofere informatii cu scopul de a sprijini activitati ilegale.

9.5.        Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile pe care le considera necesare in caz de fraudare a Concursului. In acest sens, Organizatorul isi rezerva dreptul de a inlatura orice tentativa de frauda prin restrictionarea accesului de a participa la acest Concurs a persoanelor care incearca sa fraudeze sau au incercat sa fraudeze pe parcursul desfasurarii Concursului.

9.6.        Organizatorul va elimina din Concurs sau, dupa caz, va anula decizia prin care un utilizator este desemnat castigator, in conditiile in care subzista suspiciuni rezonabile ca acesta ar fi procedat in frauda Concursului sau in cazul utilizatorilor care s-au inscris pe baza unor conturi create de pe adrese temporare, provizorii, care expira automat dupa o perioada determinata de timp sau conturi care nu le apartin. In acest caz, Organizatorul isi rezerva dreptul de a desemna si valida un alt Participant castigator.

9.7.        In cazul in care sunt identificate persoane care, prin comportamentul lor, au influentat sau au facilitat castigarea de premii in mod fraudulos in cadrul prezentului Concurs, Organizatorul se poate adresa organelor in drept pe baza dovezilor existente.

9.8. In cazul in care in aceeasi perioada de timp, organizatorul va desfasura mai multe concursuri, un participant toate castiga doar in cadrul unui singur concurs, respectiv in cadrul primului concurs la care participantul s-a inregistrat.

 

SECTIUNEA 10. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

10.1.  Date privind operatorul de date cu caracter personal 

In vederea desfasurarii Concursului, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de catre MOGO in calitate de operator. Toate solicitarile cu privire la exercitarea drepturilor garantate pot fi transmise la adresa: București, Sector 3, Splaiul Unirii, nr. 165, Timpuri Noi Square, Cladirea 2, etaj 7 sau prin email la protectiedate@mogo.ro .

Categorii de date cu caracter personal procesate in cadrul Concursului:

In cadrul Concursului, Operatorul va colecta de la participanti, urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

(i)                                nume, prenume;

(ii)                               numar de telefon;

(iii)                             CNP

(iv)                             Adresa Domiciliu/ Adresa de livrare a premiilor

10.2.  Scopul prelucrarii

Datele cu caracter personal ale participantilor la Concurs vor fi prelucrate de catre Operator in vederea:

i) organizarea si desfasurarea campaniei;

ii) desemnarea si validarea castigatorilor;

iii) atribuirea premiilor si indeplinirea obligatiilor fiscale.

10.3.  Temeiul juridic al prelucrarii

Prelucrarea Datelor este necesara pentru derularea Concursului precum si in vederea indeplinirii obligatiilor fiscale.

10.4.  Destinatarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal colectate in cadrul Concursului de catre Operator vor fi dezvaluite agentiilor implicate in desfasurarea promotiei, operatorilor de curierat si organelor fiscale in vederea achitarii impozitelor obligatorii (daca este cazul).

10.5.  Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale Participantilor vor fi stocate timp de 3 luni de la incheierea Concursului.

Datele cu caracter personal ale Participantului declarat castigator vor fi stocate timp de 2 ani de la incheierea Concursului.

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare.

10.6.  Drepturile persoanelor vizate

In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul asigura drepturile participantilor, pe durata Concursului, conform Politicii de Confidentialitate publicata pe site-ul www.mogo.ro.

Refuzul furnizarii Datelor poate avea drept consecinta imposibilitatea Organizatorului de a respecta obligatiile legale care ii revin si imposibilitatea acestora de a va oferi serviciile.

10.7.  Protectia datelor cu caracter personal apartinand copiilor

Intrucat la Concurs pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minim 18 ani la data inceperii Campaniei, nu vor fi prelucrate si stocate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani. In situatia in care Operatorul primeste date cu caracter personal apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani, aceste date vor fi imediat sterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare si stocare ale Operatorului. In cazul in care un parinte sau un titular al autoritatii parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracter personal apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 18 ani, Operatorul va sterge/ distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare si stocare. 

Datele personale ale participantilor la Concursului vor fi procesate in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

 

SECTIUNEA 11. LITIGII

11.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la concurs se vor rezolva pe cale amiabila, in caz contrar, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente romane de la sediul Organizatorului.

11.2.  Legea aplicabila este legea romana. 

 

SECTIUNEA 12. TAXE SI IMPOZITE AFERENTE

12.1.  Organizatorul se obliga sa calculeze, sa suporte si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre castigatori in conformitate cu Codul Fiscal al Romaniei (asa cum a fost completat si modificat), orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorului.

 

SECTIUNEA 13. INTRERUPEREA CONCURSULUI

13.1.  Concursul va putea fi intrerupt doar in caz de forta majora sau prin decizie unilaterala a Organizatorului.