Politica de Confidențialitate

Ne pasă de viața dumneavoastră privată, protecția datelor și confidențialitatea dumneavoastră. Prezenta politică de confidențialitate (denumită în continuare  „Politica de confidențialitate”) precizează ce informații colectăm, în ce scopuri și prin ce mijloace și care sunt drepturile dumneavoastră.

Operatorul dumneavoastră de date cu caracter personal este MOGO IFN S.A. ca parte a Eleving Group sau a entității Eleving Group căreia i-ați furnizat datele dumneavoastră personale. 

1. Definiții

Prelucrare – orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea etc. 
Client – o persoană care utilizează, a utilizat sau și-a exprimat interesul de a utiliza oricare dintre Serviciile noastre. 

Eleving Group Eleving Finance S.A., înregistrată la Registrul Comerțului și Societăților din Luxemburg sub numărul B 174457 și toate societățile afiliate și filialele Eleving Finance S.A., inclusiv, dar fără a se limita la:

 • AS Eleving Vehicle Finance;
 • MOGO IFN S.A.

Servicii – orice servicii furnizate de Eleving Group, inclusiv servicii de leasing auto, închiriere, leaseback, garantare.

Datele personale sunt orice informații direct sau indirect legate de Client sau informații care ar putea permite identificarea directă sau indirectă a Clientului.

Legislația privind protecția datelor cu caracter personal – Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (RGPD) și alte acte juridice aplicabile legate de protecția datelor. 

2. Când se aplică prezenta Politică de confidențialitate?

Prezenta Politică de confidențialitate se aplică atunci când:

 • Utilizați sau v-ați exprimat intenția de a utiliza oricare dintre Serviciile noastre;
 • Reprezentați un Client (de exemplu, în calitate de garant, plătitor, reprezentant autorizat etc.) sau ați fost indicat ca persoană de contact pentru Client;
 • Ați utilizat Serviciile noastre în trecut și suntem obligați să păstrăm aceste informații;
 • Ne contactați sau vizitați oricare dintre reprezentanțele și birourile noastre de servicii pentru clienți;
 • Accesați site-ul nostru;
 • Ne furnizați în orice alt mod datele dumneavoastră cu caracter personal în oricare dintre scopurile de prelucrare a datelor stabilite în prezenta Politică de confidențialitate.

3. Care sunt scopurile și temeiul juridic al prelucrării datelor?

Putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în diverse scopuri și pe baza diferitelor temeiuri juridice. Vă rugăm să rețineți că este posibil să prelucrăm anumite tipuri de date cu caracter personal în mai multe scopuri în același timp. Este posibil să primim datele dumneavoastră atât de la dumneavoastră, cât și din surse externe, precum registre publice și private și alte terțe părți, cum ar fi partenerii noștri, dealerii auto, dacă solicitați un împrumut folosind serviciile lor.

3.1. Prelucrarea cererii dumneavoastră și încheierea unui contract de Servicii

În principal, prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a vă furniza Serviciile noastre și pentru a efectua diverse activități și evaluări precontractuale, pentru a încheia contractul de Servicii, pentru a-l executa și pentru a-l rezilia. În acest scop, vom prelucra informații care ne permit să vă identificăm, să verificăm informațiile pe care le furnizați și să vă oferim cel mai potrivit Serviciu. De asemenea, putem prelucra datele persoanelor care au legătură cu dumneavoastră, precum persoana dumneavoastră de contact, garantul, plătitorul sau reprezentantul dumneavoastră autorizat. Dacă ne furnizați astfel de detalii de contact, trebuie să anunțați respectiva persoană că ne-ați furnizat datele sale.

Dacă ați depus o cerere, care nu a fost finalizată, vom prelucra informațiile furnizate și, dacă este necesar în mod rezonabil, vă vom contacta pentru a obține orice informații suplimentare, de care avem nevoie pentru a încheia un contract de Servicii cu dumneavoastră.

Categoria de date personale Temeiul juridic
 • Datele dumneavoastră de identificare (de exemplu, nume, prenume, codul numeric personal, data nașterii, datele documentului de identitate, datele permisului de conducere, informații privind relațiile de familie, dacă este necesar), informații de contact (număr de telefon, adresă de e-mail, adresă),
 • Alegerea limbii și a formei de comunicare,
 • Informații referitoare la vehiculul dumneavoastră (de exemplu, numărul de înmatriculare, seria de șasiu, marca, anul, culoarea, datele proprietarului, datele utilizatorului, amenzi etc.)
 • Numele, prenumele și informațiile de contact ale persoanei de contact sau ale reprezentantului dumneavoastră (plătitor, garant, reprezentant autorizat).    

Prelucrarea este necesară pentru executarea contractului de Servicii sau pentru a lua măsuri înainte de încheierea contractului de Servicii.

 

3.2. Evaluarea solvabilității și a istoricului creditelor dumneavoastră

Pentru a vă oferi Serviciile noastre, există mai multe evaluări pe care suntem obligați legal să le efectuăm, precum evaluările solvabilității, istoricului creditelor și sursei dumneavoastră de venit. Pentru a respecta aceste cerințe, este posibil să prelucrăm diverse date, ceea ce ne permite să vă evaluăm în calitate de client, să stabilim solvabilitatea dumneavoastră, sursele dumneavoastră de venit, valoarea altor datorii, datoriile anterioare, precum și să respectăm cerințele privind combaterea spălării banilor și cerințele KYC (cunoaște-ți clientul). În acest scop, vă putem solicita să furnizați periodic informațiile necesare.

Categoria de date personale Temeiul juridic
 • Datele dumneavoastră de identificare (de exemplu, nume, prenume, codul numeric personal, data nașterii, datele documentului de identitate, informații privind relațiile de familie, dacă este necesar), 
 • Informații de contact (număr de telefon, adresă de e-mail, adresă),
 • Informații referitoare la educația și locul dumneavoastră de muncă,
 • Date financiare (de exemplu, informații referitoare la pasive, venituri și alte active, persoanele aflate în întreținere etc.)      
 • Informații referitoare la originea fondurilor (de exemplu, informații referitoare la angajator, parteneri de afaceri, activitate, extrase de cont sau alte date care ne permit să vă verificăm fondurile și să prevenim spălarea banilor și finanțarea terorismului, să stabilim dacă sunteți o persoană expusă politic, etc.),
 • Date privind îndeplinirea obligațiilor dumneavoastră (de exemplu, informații referitoare la obligațiile dumneavoastră financiare anterioare și actuale, disciplina în materie de plăți, incapacitățile de plată etc.).

Prelucrarea este necesară pentru respectarea unei obligații legale. 

Consimțământul dumneavoastră care ne-a fost acordat pentru a solicita informații specifice din baza de date a autorităților publice (precum Agenția Națională de Administrare Fiscală etc.).    


3.3. Procesarea plăților

Pentru a vă verifica identitatea și a confirma validitatea documentului dumneavoastră de identificare, este posibil să procesăm diverse date, care sunt necesare în acest scop. Putem folosi furnizori de servicii terți, care asigură identificarea cu date biometrice (informații suplimentare despre utilizarea unei astfel de metode de identificare sunt disponibile ici). Vă rugăm să rețineți că datele biometrice nu sunt reținute de noi sau de către furnizorii de servicii terți după ce identificarea este completă. 

Categoria de date personale Temeiul juridic
 • Datele cu caracter personal incluse în documentul dumneavoastră de identificare, cum ar fi numele, prenumele, numărul personal de identitate, data nașterii și alte date;
 • Imagini, videoclipuri și înregistrări audio ale dvs. și ale documentului dvs. de identitate și metadatele imaginii și datele biometrice, inclusiv datele de scanare facială și datele biometrice numerice, extrase din astfel de imagini și videoclipuri.

Prelucrarea este necesară pentru respectarea unei obligații legale, căreia suntem supuși.

Pentru prelucrarea datelor biometrice – consimțământul dumneavoastră explicit pentru prelucrarea acelor date cu caracter personal.

3.4. Procesarea plăților

Pentru a respecta cerințele noastre legale, de exemplu, pentru contabilitate, combaterea spălării banilor, procesarea plăților, procesarea plăților anticipate și menținerea altor documente legate de plăți, noi prelucrăm datele dumneavoastră legate de plățile dumneavoastră și de îndeplinirea obligațiilor dumneavoastră financiare față de noi.

Categoria de date personale Temeiul juridic
 • Datele dumneavoastră de identificare (de exemplu, nume, prenume, codul numeric personal, data nașterii),
 • Informații de contact (număr de telefon, adresă de e-mail, adresă),
 • Informații referitoare la plățile pe care le-ați efectuat către noi și detaliile contului dumneavoastră bancar.

Procesarea este necesară pentru respectarea unei obligații legale.

3.5. Activități de marketing și promoționale

Este posibil să prelucrăm anumite date cu caracter personal pentru a vă informa despre știrile noastre, loterii, activități promoționale și pentru a vă trimite oferte personalizate. În cazul ofertelor personalizate și al reclamelor, putem folosi profilarea (pentru mai multe detalii despre profilare și procesul decizional automatizat, a se vedea Secțiunea 7). Noi colectăm unele dintre aceste date folosind cookie-urile.

Categoria de date personale Temeiul juridic
 • Datele dumneavoastră de identificare (de exemplu, nume, prenume, vârstă),
 • Informații de contact (număr de telefon, adresă de e-mail),
 • Informații referitoare la participarea la loterii, promoții sau alte campanii,
 • Informații primite prin intermediul cookie-urilor și al tehnologiilor similare, care ne oferă date despre preferințele și interesele utilizatorilor.

Consimțământul dumneavoastră pentru a primi informații de marketing și promoționale.

Interesele noastre legitime de a desfășura activități de marketing directe dacă utilizați Serviciile noastre.  

3.6. Furnizarea accesului și sprijinirea portalului client MyMogo 

Pentru a oferi clienților noștri acces la portalul nostru de clienți MyMogo și pentru a asigura funcționalitatea acestuia, putem prelucra datele necesare pentru accesarea portalului, precum și informații despre activitățile clientului pe portal.

Categoria de date personale Temeiul juridic
 • Codul numeric personal;
 • Activitățile dumneavoastră pe portal (sub formă de fișiere jurnal)

Interesul nostru legitim de a facilita accesul la serviciile și informațiile noastre și de a asigura securitatea informațiilor de pe portal.

3.7. Comunicarea cu dumneavoastră și furnizarea de servicii pentru clienți 

Pentru a comunica cu dumneavoastră, pentru a furniza servicii pentru clienți, consultații, pentru a soluționa orice probleme legate de Serviciile noastre, este posibil să prelucrăm datele dumneavoastră pe care le deținem deja (precum numele dumneavoastră, informațiile de contact și informațiile referitoare la Serviciul pe care îl utilizați) și datele pe care ni le furnizați în timpul comunicării.

Categoria de date personale Temeiul juridic
 • Datele dumneavoastră de identificare (de exemplu, nume, prenume, codul numeric personal),
 • Informații de contact (număr de telefon, adresă de e-mail, adresă),
 • Inregistrarea apelurilor 
 • Alte informații, pe care ni le puteți furniza în timpul comunicării (de exemplu, date despre contractul dumneavoastră cu noi, datele vehiculului dumneavoastră etc.).     

Interesele noastre legitime de a vă oferi servicii de calitate și de a rezolva orice probleme conexe.

3.8. Prelucrarea datelor de localizare a autovehiculului (GPS)

Pentru monitorizarea autovehiculelor pe - perioada contractuală - putem echipa autovehiculele care fac obiectul contractului cu dispozitive de localizare GPS. Aceste dispozitive pot înregistra informații referitoare la locația autovehiculului, viteza de conducere și alte date referitoare la  autovehicul. Informații detaliate privind prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop vă sunt furnizate la momentul începerii contractului,

Categoria de date personale Temeiul juridic
 • Datele dumneavoastră de identificare (de exemplu, nume, prenume, codul numeric personal),
 • Informații de contact (număr de telefon, adresă de e-mail, adresă),
 • Date referitoare la autovehiculul monitorizat,
 • Date de localizare a autovehiculului

Interesele noastre legitime de a asigura protecția - autovehiculelor ca garanție a contractului de servicii.

3.9. Apărarea intereselor noastre legale, inclusiv colectarea datoriilor și cesiunea

În anumite cazuri, putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a urmări și a ne apăra interesele legale, precum prevenirea fraudei sau tentativei de fraudă, recuperarea fondurilor, urmărirea recuperării datoriilor, dovedirea consimțământul dumneavoastră, soluționarea oricăror dispute și conflicte și inițierea și susținerea acțiunilor în justiție.

În acest scop, vă putem solicita să furnizați datele persoanei dumneavoastră de contact suplimentare. Vom folosi aceste informații în cazurile în care nu putem să vă contactăm și trebuie să vă oferim informații legate de Serviciu sau de contract. Dacă ne furnizați astfel de detalii de contact, trebuie să anunțați respectiva persoană că ne-ați furnizat datele sale.

Categoria de date personale Temeiul juridic
 • Datele dumneavoastră de identificare (de exemplu, nume, prenume, codul numeric personal și alte informații de identificare),
 • Numele, prenumele și informațiile de contact ale persoanei dumneavoastră de contact, 
 • Informații referitoare la Serviciul pe care îl utilizați sau pe care l-ați folosit,
 • Informații referitoare la consimțământul pe care l-ați furnizat,
 • Valabilitatea datelor dvs. de contact (e-mail și număr de telefon);
 • Alte informații care pot fi necesare în acest scop special de prelucrare a datelor. 

Interesele noastre legitime de a urmări și de a ne apăra interesele legale, de a preveni frauda sau tentativa de fraudă, de a recupera fonduri, de a urmări recuperarea datoriilor, de a susține existența datoriilor, de a dovedi consimțământul dumneavoastră, de a soluționa orice dispute și conflicte și de a iniția și susține acțiuni în justiție.

3.10. Analiza și îmbunătățirea Serviciilor noastre

Putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a afla opinia dumneavoastră privind Serviciile noastre, precum și pentru a analiza Serviciile noastre, pentru a menține statistici despre clienți și alte informații analitice în scopul evaluării riscurilor, al îmbunătățirii Serviciului și al evitării deficiențelor.

Categoria de date personale Temeiul juridic
 • Datele dumneavoastră de identificare (de exemplu, nume, prenume, codul numeric personal, data nașterii),
 • Informații de contact (număr de telefon, adresă de e-mail)
 • Informații referitoare la preferințele și satisfacția dumneavoastră în ceea ce privește Serviciul.

Interesul nostru legitim de a analiza și îmbunătăți Serviciile noastre.

3.11. Supravegherea tehnică și îmbunătățirea Serviciilor

Pentru a monitoriza utilizarea Serviciilor noastre, precum și funcționarea sistemelor noastre de informații, inclusiv bazele de date, site-urile și rețelele, este posibil să prelucrăm diverse date tehnice obținute prin intermediul cookie-urilor, pistelor de audit și altor soluții tehnice.

Categoria de date personale Temeiul juridic
 • Adresa dumneavoastră IP,
 • Informații referitoare la dispozitivul dumneavoastră,
 • Tipul și versiunea browserului dumneavoastră,
 • Fus orar, diverse metadate, informații referitoare la accesul la site, informații despre interacțiunea cu site-ul, introducerea datelor, modificarea și alte informații în acest scop.

Interesele noastre legitime de a asigura siguranța și securitatea Serviciilor noastre și continuitatea activităților noastre comerciale și a mijloacelor tehnice.

4. De unde primim datele dumneavoastră cu caracter personal?

În funcție de scopul prelucrării datelor, putem primi datele dumneavoastră cu caracter personal din diverse surse:

 • de la dumneavoastră atunci când solicitați sau vă exprimați interesul față de Serviciile noastre;
 • dacă sunteți indicat ca persoană de contact sau reprezentant al Clientului (plătitor, garant sau reprezentant autorizat), am primit datele de la Client;
 • de la terți cărora le solicităm informații pentru evaluarea solvabilității, a istoricului creditelor și a originii fondurilor dumneavoastră, precum birouri de credit, autorități publice (Agenția Națională de Administrare Fiscală etc.), baze de date cu istoricul datoriilor și alți parteneri în materie de cooperare sau furnizori terți de servicii care pot furniza informațiile necesare.

5. Cui împărtășim datele dumneavoastră cu caracter personal?

Pentru a furniza Serviciile noastre, trebuie să împărtășim unele dintre datele dumneavoastră cu caracter personal furnizorilor terți de servicii (denumiți în continuare – Furnizori de servicii) și altor destinatari ai datelor, de exemplu:

 • Alte societății ale Eleving Group, de exemplu, atunci când acestea ne furnizează anumite servicii;
 • Autorități publice și alte instituții (precum Agenția Națională de Administrare Fiscală, Poliția Română), precum și autoritățile de aplicare a legii, executorii judecătorești, administrațiile fiscale, autoritățile de supraveghere și autoritățile responsabile de investigațiile financiare și terțe părți, care păstrează diverse registre de credit, registre guvernamentale; și registre comerciale;
 • instituții de credit, instituții financiare, furnizori de servicii de asigurări și intermediari financiari și alte terțe părți implicate în furnizarea Serviciilor și în încheierea și/sau executarea contractului, precum vânzătorii de autovehicule și persoanele autorizate pentru întreținerea acestora; precum și taxele și amenzile aferente acestor obiecte;
 • Furnizori de servicii care furnizează instrumente pentru combaterea spălării banilor și de detectare a fraudei, instrumente de identificare a clienților, servicii de colocare a serverelor, precum și servicii de securitate cibernetică și a datelor, instrumente de livrare a e-mailurilor și a conținutului, servicii poștale, de marketing, contabilitate, juridice, de audit, IT, analiză web, înregistrarea sesiunilor și de marketing online și alte servicii de care am putea avea nevoie în mod rezonabil;
 • recuperatori de creanțe sau alte persoane juridice în temeiul unor drepturi cesionate, instanțe, organe de soluționare extrajudiciară a litigiilor, administratori în materie de faliment sau insolvență, precum și platforme de împrumuturi pentru investiții de la o persoană la alta.

În anumite situații, avem obligația legală de a împărtăși informațiile dumneavoastră unor terțe părți pentru a respecta cerințele sau solicitările legale, precum și pentru a proteja interesele noastre legale sau interesele unei terțe părți. De asemenea, vom dezvălui informațiile dumneavoastră către terți în măsura permisă de legea aplicabilă, inclusiv:

 • unui potențial cumpărător sau unui cumpărător care ne achiziționează integral sau în mare parte pe toți noi sau afacerea noastră; 
 • unei terțe părți dacă vindem sau cumpărăm orice afacere sau facem obiectul unei fuziuni, caz în care putem dezvălui informațiile dumneavoastră potențialului cumpărător al respectivei afaceri; și 
 • unei terțe părți dacă ne asociem cu alte societăți sau afaceri, facem obiectul unei reorganizări, al falimentului sau lichidării sau efectuăm în alt mod o tranzacție comercială sau vindem unele dintre sau toate activele noastre. În astfel de tranzacții, informațiile dumneavoastră se pot afla printre activele transferate.

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi, de asemenea, partajate cu partenerii noștri financiari, atunci când tot sau o parte din portofoliul nostru de credite este refinanțat sau gajat în numele acestor parteneri financiari. În special, este posibil să împărtășim o anumită cantitate de date personale, referitoare la contractul dumneavoastră de împrumut cu ACP CREDIT I SCA SICAV-RAIF (număr de înregistrare: B256596, adresa: 7, rue Lou Hemmer, L-1748 Senningerberg, Luxemburg) și ACP CREDIT GP SARL (număr de înregistrare: B236478, adresa: 7, rue Lou Hemmer, L-1748 Senningerberg, Luxemburg).

Când împărtășim datele dumneavoastră cu caracter personal Furnizorilor de servicii, respectăm cerințele Legii aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal, respectiv:

 • Transferăm doar cantitatea minimă de date care este necesară unui anumit Furnizor de servicii;
 • Lucrăm doar cu Furnizori de servicii care pot asigura un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal;
 • În cazul în care Furnizorul de servicii acționează în calitate de operator de date cu caracter personal, acesta poate prelucra datele dumneavoastră numai în conformitate cu instrucțiunile noastre și în conformitate cu un acord scris și nu le poate folosi în alte scopuri.

Dacă oricare dintre Furnizorii de servicii se află în afara UE/SEE, noi vom împărtăși datele dumneavoastră în conformitate cu cerințele stabilite în Legea aplicabilă privind protecția datelor cu caracter personal, inclusiv:

 • prin încheierea de clauze contractuale standard ale UE sau prin utilizarea altor temeiuri adecvate pentru transferul de date prevăzute de Legea aplicabilă privind protecția datelor cu caracter personal, precum codurile de conduită și certificările, 
 • cooperarea cu Furnizorii de Servicii situați în țară, care oferă un nivel adecvat de protecție a datelor în conformitate cu decizia Comisiei Europene privind caracterul adecvat.

6. Supravegherea video

Noi efectuăm supraveghere video în centrele noastre de servicii pentru clienți, birouri, reprezentanțe și alte spații în care activăm. Prelucrăm datele pe baza intereselor noastre legitime pentru a preveni și detecta infracțiunile și pentru a ne proteja proprietatea. Supravegherea video este activă 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână. Datele obținute în timpul supravegherii video sunt păstrate timp de 30 de zile. După această perioadă, datele sunt șterse, dacă nu trebuie în mod rezonabil să le păstrăm în alte scopuri, precum investigarea activităților infracționale, protecția drepturilor noastre sau ale unor terți. Când am decis amplasarea camerelor de supraveghere video, am avut în vedere următoarele aspecte:

 • Zona de supraveghere video – camerele înregistrează zonele necesare atingerii scopului supravegherii video. Alte clădiri, zone din afara spațiilor și teritoriilor Societății nu sunt filmate;
 • Calitatea supravegherii video – camerele sunt pozitionate astfel încât imaginea captată să poată fi folosită în scopul preconizat, persoanele filmate să fie identificabile și camerele să fie potrivite pentru zona de supraveghere;
 • Confidențialitatea persoanei vizate – camerele nu filmează zonele care sunt concepute pentru uzul personal (de exemplu, toaletele, zonele de relaxare etc.).

7. Când folosim profilarea și procesul decizional automatizat?

Profilarea este evaluarea Clienților în funcție de anumiți parametri, precum situația economică, preferințele personale, interesele, comportamentul etc., în scopul clasificării Clienților într-una dintre categoriile noastre predefinite de clienți. Procesul decizional automatizat este capacitatea de a lua decizii prin mijloace tehnologice, automatizate, folosind datele furnizate de Client sau informațiile obținute în urma profilării.

Putem folosi profilarea și putem lua decizii automate pentru a vă procesa cererea referitoare la Serviciile noastre, pentru a evalua bonitatea dumneavoastră și riscurile, pentru a evalua capacitatea de a vă furniza Serviciile noastre, pentru a stabili valoarea maximă a împrumutului, pentru a evalua și a preveni riscul de fraudă și a ne îndeplini obligația de respectare a regulilor de prevenire a spălării banilor și a finanțării terorismului. 

Deciziile de refuzare a furnizării Serviciilor nu sunt luate automat fără implicarea angajaților noștri. Ne revizuim în mod regulat algoritmii și termenii pentru furnizarea Serviciilor noastre pentru a preveni erorile de evaluare și inexactitățile. Aveți dreptul să solicitați ca cererea dumneavoastră să fie procesată de o persoană și nu de un sistem automatizat, dar o evaluare secundară a cererii dumneavoastră nu garantează că rezultatul va fi diferit. 

În plus, putem folosi profilarea și procesul decizional automatizat pentru a vă oferi un Serviciu mai potrivit, oferte de marketing și comerciale personalizate, inclusiv reduceri și condiții speciale, și pentru a efectua analize ale clienților.

Profilarea noastră și procesul nostru decizional automatizat se bazează pe:

 • Obligația noastră legală de a evalua solvabilitatea Clienților și de a respecta regulile de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului;
 • Încheierea contractului de Servicii și luarea de măsuri precontractuale, inclusiv pentru asigurarea unui proces de contractare mai rapid și mai eficient;
 • Consimțământul dumneavoastră sau interesul nostru legitim de a preveni riscul de fraudă și de a vă oferi soluții mai adecvate, comunicări și oferte.

8. Cât timp păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal?

Vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât timp cât:

 • există unul dintre temeiurile juridice menționate mai sus pentru prelucrarea datelor și există un scop pentru prelucrarea datelor dumneavoastră, de exemplu, contractul de Servicii pe care l-ați încheiat este în vigoare sau consimțământul dumneavoastră pentru prelucrarea anumitor date este valabil;
 • suntem obligați de legea aplicabilă să păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal;
 • este necesar să ne urmărim interesele legitime, de exemplu, să inițiem și să susținem acțiuni în justiție.

Când aceste condiții se încheie, vom șterge datele dumneavoastră sau le vom trece sub anonimat.

9. Drepturile dumneavoastră

În calitate de persoană vizată, aveți anumite drepturi prevăzute de legile privind protecția datelor cu caracter personal. Aceste drepturi prevăd că:

 • puteți solicita accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal și puteți cereți detalii referitoare la prelucrarea acestora;
 • puteți corectare datele incorecte sau inexacte;
 • puteți solicita ștergerea datelor dumneavoastră. Vă rugăm să rețineți că nu vom putea șterge datele pe care trebuie să le prelucrăm și să le păstrăm în conformitate cu legea aplicabilă sau care ar putea fi necesare pentru a ne apăra drepturile sau pentru a iniția o acțiune în justiție în cazul în care drepturile noastre ar fi încălcate;
 • vă puteți opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, care se bazează pe interesele noastre legitime. În cazul unei astfel de opoziții, nu vom mai prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal decât dacă putem demonstra motive legitime convingătoare pentru prelucrare care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
 • puteți solicita să primiți datele dumneavoastră pentru a le transfera unui alt operator de date, cu condiția ca acest lucru să nu afecteze interesul nostru legitim de a ne proteja secretele comerciale sau orice alte informații confidențiale;
 • vă puteți retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor pe baza consimțământului prealabil. Consimțământul poate fi revocat:
  • folosind opțiunea de dezabonare din mesajele noastre trimise prin e-mail sau SMS,
  • prin trimiterea unui e-mail la protectiedate@mogo.ro
  • sunând la centrul nostru de servicii pentru clienți la numărul 031 630 2621,
  • prezentându-vă la centrele noastre de servicii pentru clienți.

Retragerea consimțământului dumneavoastră nu va afecta legalitatea prelucrării bazate pe consimțământ înainte de retragerea acestuia. De asemenea, vă rugăm să rețineți că retragerea consimțământului nu va afecta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, pe care le procesăm în baza altor temeiuri juridice.

Pentru exercitarea acestor drepturi, ne puteți trimite o cerere scrisă la adresa noastră de e-mail protectiedate@mogo.ro sau puteți depune o cerere scrisă la centrul de servicii clienți în care vă identificați. De asemenea, puteți exercita anumite drepturi pe portalul nostru pentru clienți MyMogo. Vom procesa cererea în termen de 30 de zile și vă vom oferi un răspuns. Atunci când primim cererea dumneavoastră pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră, vom verifica identitatea dumneavoastră, vom evalua cererea și o vom executa în conformitate cu normele legale aplicabile.

Vă rugăm să rețineți că aveți dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere Autoritatea Națională de Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal.

10. Link-uri către site-uri ale terților

Site-ul nostru poate conține link-uri către site-uri ale terților. Aceste site-uri ale terților au propriile lor condiții de utilizare și propria politică de confidențialitate, pe care vă încurajăm să le citiți atunci când accesați respectivele site-uri. Nu suntem responsabili pentru site-urile ale terților și conținutul acestora.

11. Modificări ale prezentei Politici de confidențialitate

Ne rezervăm dreptul de a modifica prezenta Politică de confidențialitate. În cazul oricăror modificări semnificative, vă vom anunța în prealabil. Vă recomandăm să vizitați site-ul nostru în mod regulat pentru informații actualizate.

 

Prezenta Politică de confidențialitate este în vigoare începând din data de 31.01.2024.