Politica Recrutare

Politica de confidențialitate pentru procesul de recrutare

Această politică de confidențialitate explică modul în care MOGO IFN SA (numărul de înregistrare J40/5043/2016 („MOGO”, „noi”) în calitate de operator de date cu caracter personal procesează informații despre dvs. în timpul procesului de recrutare atunci când solicitați un post vacant la MOGO. Veți găsi, de asemenea, informații despre drepturile dvs. cu privire la datele personale pe care ni le furnizați. Dacă aveți întrebări cu privire la această politică de confidențialitate, contactați-ne la protectiedate@mogo.ro sau scrieți responsabilului nostru cu protecția datelor la protectiedate@mogo.ro

MOGO face parte din grupul Mogo - grup de companii controlate direct sau indirect de Eleving Finance S.A.

1. Ce date personale procesăm și de ce?

Când aplicati pentru o funcție la MOGO, putem procesa diferite tipuri de date cu caracter personal în mai multe scopuri. În unele cazuri, atunci când o anumită poziție o impune, este posibil să cerem informații suplimentare.

Revizuirea cererii dvs.

În timpul procesului de recrutare, prelucrăm datele dvs. cu caracter personal pentru a evalua cererea și caracterul adecvat pentru o anumită funcție. În acest scop, procesăm următoarele date:

  • numele, prenumele,
  • detalii de contact,
  • alte date personale din CV, cerere sau scrisoare de intentie,
  • informații despre abilitățile, experiența, calificarea și alte informații pe care le-ați pus la dispoziția publicului pe site-urile de rețele sociale precum LinkedIn, www.ejobs.ro, www.bestjobs.eu/ro
  • orice alte informații pe care le-ați adăugat la cerere, sarcini practice și ne-ați furnizat în timpul interviului de angajare sau când comunicați cu noi.

Vom procesa aceste informații pe baza consimțământului dvs. și a intereselor noastre legitime pentru a efectua procesul de recrutare și a evalua cererea dvs.
Nu avem nevoie de date personale de categorie specială care să dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, credințele religioase sau filozofice, apartenența la sindicat, datele genetice, biometrice, de sănătate sau datele referitoare la viața sexuală sau orientarea sexuală a persoanei. Dacă alegeți să furnizați astfel de informații, acestea nu vor fi luate în considerare în timpul procesului de recrutare și le vom prelucra conform prezentei politici de confidențialitate.

Colecție de referințe

Dacă ați furnizat astfel de informații, putem contacta colegii dvs. anteriori sau alte persoane care va pot recomanda pentru a afla mai multe despre adecvarea dvs. pentru un anumit post vacant. Vom contacta doar persoane pe care le-ati indicat. În acest scop, vom procesa numele, prenumele, datele de contact ale acestor peroane și informațiile furnizate despre dvs. Vom procesa aceste date pe baza consimțământului dvs. și a peroanei care va recomada.

Protejarea intereselor și drepturilor noastre legale

În cazul în care trebuie să ne impunem sau să ne apărăm drepturile legale sau să participăm la orice alt proces legal, este posibil să vă procesăm numele, prenumele, datele de contact și alte date personale pe care le-am putut colecta despre dvs. în timpul procesului de recrutare. Vom procesa aceste informații pe baza intereselor noastre legitime pentru a ne proteja drepturile, a rezolva disputele, a preveni activități ilegale, cum ar fi frauda sau abuzurile și a proteja interesele noastre legale.

Efectuarea unei evaluări aprofundate a reputației dvs. profesionale

Legile și reglementările specifice domeniului de activitate MOGO, stipulează că functiile de conducere nu pot fi deținute de persoane cu condamnări penale anterioare, iar pentru orice alte functii, situatiile vor fi analizate de la caz la caz in functie de condamnari ce nu au fost sterse din cazierul judiciar. Astfel, dacă aplicați pentru orice funcție, trebuie să furnizați detalii despre cazierul dvs. penal și să efectuați o evaluare aprofundată a reputației dvs. profesionale. În timpul unei astfel de evaluări putem procesa informații, care dezvăluie:

  • dacă fapta sau omisiunea dvs. a condus la declararea falimentului sau revocarea licenței unei alte instituții din cauza unei decizii a unei autorități de supraveghere financiară,
  • dacă ați fost condamnat pentru o infracțiune și cazierul dvs. nu a fost șters din registrul penal,
  • dacă sunteți acoperit de o decizie legală sau judecătorească care vă interzice să faceți afaceri, să dețineți o anumită funcție, să operați într-un anumit domeniu de activitate sau să faceți anumite afaceri.

Vom procesa aceste informații pentru a ne exercita drepturile de angajator în domeniul ocupării forței de muncă, precum și pe baza intereselor noastre legitime pentru a asigura cerințele pentru funcții specifice, astfel cum sunt stabilite în legile aplicabile și pentru a asigura protecția intereselor și activităților companiei. Putem obține informațiile din documentele și informațiile transmise de dvs., precum și efectuând evaluarea reputației dvs. profesionale, inclusiv folosind date disponibile publicului și alte surse de informații.
Daca aplicati pentru o functie de conducere, pentru evaluarea reputatiei dvs. profesionale, trebuie sa furnizati recomandari de la ultimul loc de munca.
Având în vedere că aceste informații sunt considerate ca o categorie specială de date cu caracter personal, efectuăm această prelucrare cu o atenție deosebită, asigurând accesul limitat, securitatea și efectuând evaluări ale impactului și riscurilor.

2. Cine poate primi datele dvs. personale?

Dacă este în mod rezonabil necesar, în timpul procesului de recrutare, putem partaja datele dvs. cu alte persoane juridice, care fac parte din Mogo Group, de exemplu, dacă aceste entități oferă asistență în procesul de recrutare sau dacă funcția este gestionată de un membru al echipei unei alte persoane Entitate Mogo Group. Dacă ați depus o cerere generală pentru orice post vacant deschis, datele dvs. pot fi utilizate în alte procese de recrutare ale acelei companii din Grupul Mogo, care are un post vacant cel mai potrivit pentru dvs.

Datele dvs. personale pot fi partajate cu terți care furnizează servicii în timpul procesului de recrutare (de exemplu, servicii de găzduire și stocare a datelor, instrumente de resurse umane, consilieri legali, IT și alți consilieri, atunci când este necesar în mod rezonabil). Acești furnizori de servicii pot primi doar cantitatea minimă necesară de date cu caracter personal și numai atunci când este necesar. Vom împărtăși datele dvs. personale numai cu acești furnizori de servicii care s-au angajat să respecte cerințele confidențiale, precum și obligațiile stabilite în legile aplicabile privind protecția datelor și în acordurile noastre de cooperare.

Dacă vreunul dintre furnizorii de servicii se află în afara Uniunii Europene sau există alte motive legitime, este posibil să trebuiască să transferăm date în afara Uniunii Europene. În acest caz, datele cu caracter personal vor fi transferate în conformitate cu cerințele Regulamentului general privind protecția datelor.

Dacă există plângeri cu privire la procesul de recrutare sau trebuie să ne protejăm drepturile legale, este posibil să împărtășim informații cu autoritățile de stat relevante. Este posibil să trebuiască să vă împărtășim informațiile dacă suntem obligați să facem acest lucru în conformitate cu legile aplicabile sau dacă am primit o astfel de solicitare de la o autoritate de stat.

3. Cât timp păstrăm datele dvs. cu caracter personal?

Dacă ați indicat că sunteți interesat de alte posturi vacante adecvate sau ați depus o cerere generală, atunci vom păstra datele dvs. personale timp de 2 ani. După această perioadă, vom șterge sau anonimiza datele dvs. și le vom utiliza numai în scopuri statistice.

Dacă ați indicat că nu sunteți interesat de alte funcții adecvate sau dacă v-ați revocat consimțământul, vom șterge sau anonimiza datele dvs. personale la 4 luni de la sfârșitul procesului de recrutare.

Putem continua să păstrăm copii ale datelor dvs. personale atunci când este rezonabil necesar pentru a ne respecta obligațiile legale, pentru a rezolva litigiile dintre noi și / sau pentru a ne proteja interesele legale.

4. Drepturile dumneavoastră

Ca persoană vizată, aveți anumite drepturi în legătură cu prelucrarea datelor dvs. personale.

Aveți dreptul de a solicita acces la datele dvs. personale. Dacă credeți că datele pe care le avem despre dvs. sunt învechite, incorecte sau incomplete, aveți dreptul să le corectați sau să le modificați. De asemenea, aveți dreptul la portabilitatea datelor și să primiți datele pentru a fi transmise către un alt operator. În anumite circumstanțe, aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării.

Dacă prelucrăm datele dvs. personale pe baza intereselor noastre legitime, aveți dreptul de a vă opune unei astfel de prelucrări. Dacă primim o astfel de obiecție, nu vom mai prelucra datele dvs. cu caracter personal, cu excepția cazului în care putem demonstra temeiuri legitime convingătoare pentru prelucrare care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale.

Aveți dreptul să vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor dvs., care se bazează pe consimțământ. Revocarea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării bazate pe consimțământ înainte de retragerea acestuia.

Puteți solicita ștergerea datelor dvs. personale. Vă rugăm să rețineți că nu vom putea șterge datele, pe care suntem obligați să le păstrăm în conformitate cu legile aplicabile sau pe care le solicităm pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale.

Vă puteți exercita drepturile prin trimiterea cererii dvs. într-o formă scrisă la adresa de e-mail protectiedate@mogo.ro Vom evalua aceste cereri în conformitate cu legea aplicabilă și vom răspunde în termen de 30 de zile.

Vă rugăm să rețineți că va trebui să vă verificăm identitatea înainte de a divulga orice informație, prin urmare, vă putem cere să ne furnizați informații suplimentare.

Mai mult, dacă credeți că v-am procesat în mod ilegal datele cu caracter personal, aveți dreptul de a depune o reclamație autorității de supraveghere a protecției datelor respective, respectiv Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal – “ANSPDCP”

5. Modificări ale politicii de confidențialitate

Putem modifica ocazional această politică de confidențialitate. Orice modificare va fi postată pe site-ul nostru web. Versiunea acestei politici este valabilă începând cu 07 aprilie 2021.