Luni - Vineri: 9:00-18:00

Sambata - Duminica: Zile libere

Termenii, conditiile si politica de confidentialitate

Operatorul de date

MOGO IFN S.A., număr de înregistrare: J40/5043/2016, cu sediul social: Bucureşti, sector 3, Calea Mosilor, nr. 51, etaj 2, (în continuare - Mogo), parte a Mogo Finance Group S.A., și-a asumat o obligație de protejare a datelor cu caracter personal ale clientilor sai.

Principiile pentru prelucrarea datelor cu caracter personal se aplică indiferent de forma și/sau mediul în care ați furnizat datele dumeavoastră personale (de exemplu, utilizând site-urile Mogo, aplicaţiile Mogo, formular pe suport de hârtie, telefon sau e-mail) și indiferent dacă datele furnizate sunt prelucrate în sisteme de date sau pe suport de hârtie. 

Mogo IFN S.A. prelucreaza datele dumneavoastră cu caracter personal numai în conformitate cu legile și reglementările aplicabile, utilizând în mod diligent resursele organizaţionale, financiare şi tehnice disponibile.

Date cu caracter personal si prelucrarea acestora  

In conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 , datele  cu caracter personal înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă ("persoana vizată"); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

Prelucrarea datelor cu caracter personal înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea;

Temeiuri juridice pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Mogo IFN S.A.  prelucreaza datele dumneavostră cu caracter personal pe baza următoarelor temeiuri juridice:

Consimțământ:  V-ati dat consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice (Art 6 alin a) Regulamentul 679/2016);

Contract: Prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru executarea Contractului, la care dvs. sunteti parte, sau pentru a face demersuri la cererea dvs. înainte de încheierea Contractului (Art 6 alin b) Regulamentul 679/2016);

Obligație legală: Prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru îndeplinirea  unei  obligații  legale  care  îi  revine  Societatii  conform  legislației  Uniunii Europene sau legislației din România (sau din orice alt stat ale cărui legi sunt aplicabile Societatei) (Art 6 alin c) Regulamentul 679/2016);

Interesele dvs. vitale: Prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru a proteja interesele dvs. vitale sau unei alte persoane fizice (Art 6 alin d) Regulamentul 679/2016);

Interesele legitime: Prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de Societate sau de o terță parte, cu excepția cazului în care prevalează  interesele  (sau  drepturile  și  libertățile  dvs.  fundamentale)  care  necesită protejarea datelor cu caracter personal. (Art 6 alin f) Regulamentul 679/2016).

Obiectivele prelucrării datelor cu caracter personal

În conformitate  cadrul legislativ aplicabil, Mogo IFN S.A. prelucreaza  datele dumneavoastră cu caracter personal pentru următoarele scopuri:

 • Să vă identifice (aceasta poate include recunoașterea feței, recunoașterea vocii sau alte tehnologii biometrice, precum și utilizarea sistemelor de identificare online);
 • Să vă furnizeze și/sau să vă consilieze cu informații și servicii (să gestioneze cereri, să livreze produse și servicii, să proceseze plăți (inclusiv verificările necesare în legătură cu achizițiile pe cont), să comunice cu dumneavoastră despre contracte, notificări, reclamații, oferte promoționale, să actualizeze arhiva de date și să întrețină, la modul general, conturile dumneavostră la noi;
 • Să încheie contracte și tranzacții legale;
 • Să evalueze utilizarea site-urilor Web, a produselor și a serviciilor;
 • Să înțeleagă mai bine obiceiurile de utilizare a site-ului web;
 • Să efectueze studii de marketing;
 • Să prevină posibile fraude si infracțiuni.

Colectarea datelor cu caracter personal

Mogo dobândește date cu caracter personal de la dumneavostră în două modalități:

 • Când furnizați informații către Mogo, de exemplu, la sediile Mogo, prin completarea cererilor (inclusiv partenerii și agențiile Mogo) pe site-urile Mogo, folosind rețelele de socializare, poștă, e-mail, telefon sau orice alte mijloace de comunicare sau servicii;
 • Automat, atunci când utilizați site-ul sau produsele Mogo IFN SA.

De asemenea, Mogo IFN SA  dobândește date despre dumneavostră când interogheaza baze de date (exemplul sistemelor de evidenta de tipul biroului de credit , ANAF).

Tipurile de date pe care le colectăm despre dvs.

Datele dvs. cu caracter personal pe care le colectam includ:

Date de identificare (de exemplu, numele, prenumele, data si locul nasterii, codul numeric personal, din documentele de identitate, datele biometrice) care vor fi folosite pentru a va identifica

Date de comunicare (de exemplu, adresa de domiciliu, adresa de e-mail, numărul de telefon etc.) care vor fi utilizate pentru a va furniza informații legate de cererea/contractul  de credit și, dacă este cazul, oferte și anunțuri despre Mogo sau despre Grupul Mogo;

Date despre vehicul (de exemplu, numărul de înmatriculare, numărul șasiului, marca, anul, culoarea);

Date de natură audiovizuală, cum ar fi imaginile surprinse de camerele de supravegheat sau înregistrările convorbirilor telefonice cu serviciul pentru clienți Mogo

Date  despre  comportamentul  online  (de exemplu, adresa IP a dispozitivului mobil sau a computerului dvs. și paginile pe care le vizitați pe site-urile web și aplicațiile Mogo IFN S.A.;titlurile acțiunilor, secțiunea de pagină web, data și ora).

Informații privind capacitatea dvs. de plata (de exemplu, locul de muncă, angajator/industrie și ocupația) care vor fi utilizate pentru a evalua capacitatea dvs de plata  şi pentru a putea furniza servicii financiare relevante, precum si si aplicarea masurior de cunoastere a clientelei , de  prevenire a spălarii banilor și a finanțarii terorismului;

Informații financiare (de exemplu, numărul dvs de cont bancar ,informații privind veniturile, disciplina de plată, gradul general de îndatorare, executarea şi/sau nerespectarea contractelor de credit, cererile depuse de client, solicitări etc.) care vor fi utilizate pentru a evalua capacitatea dvs. de plata , pentru a respecta principiile creditării responsabile și pentru a va oferi servicii financiare adecvate, dar și pentru protecția drepturilor legale ale  Mogo IFN S.A. (de exemplu, pentru recuperarea datoriilor sau prin folosirea ca mijloc de probă în posibile litigii);

Informații primite în timpul îndeplinirii cerintelor legale (de exemplu, informații obținute în cursul anchetei, detalii privind implicarea în actiuni de spălare a banilor sau finanțarea terorismului etc.)

Date privind serviciile, obiceiurile, așteptările și satisfacția dvs, pe care ni le comunicați atunci când sunați la centrul nostru de apeluri sau completați un sondaj online; (de exemplu, frecvența de utilizare a serviciilor, gradul de satisfacție a clientului etc.) care pot fi utilizate pentru îmbunătăţirea serviciilor Mogo și a metodelor de evaluare a capacitatii sale de plata și pentru a efectua studii statistice și pentru a analiza cote de piață, oferte, servicii și alți indicatori financiari.

Datele sensibile: Nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod date sensibile, incluse in cadrul Regulamentului 679/2016 privind protecția datelor in categoriile speciale de date cu caracter personal. Nu înregistrăm date sensibile privind sănătatea dvs., etnia, credințele dvs. religioase sau politice.

Transferul de date cu caracter personal către terțe părți

Pentru a ne respecta obligațiile impuse de cerințele legale, este posibil să divulgăm datele dvs cu caracter personal autorităților relevante. În   anumite   situații, avem   obligația   legală să comunicăm datele dvs. părților externe, inclusiv:

 • Autorităților publice, de reglementare și organismelor de supraveghere, cum ar fi Banca Națională a României;
 • Autorităților fiscale – in cazul in care ne pot solicita anumite informații financiare;
 • Autorităților judiciare/de investigație, cum ar fi poliția, organelor judiciare, instantelor de judecata și organismele de arbitrare/mediere, la cererea expresă și legală a acestora, avocaților, auditorilor Societatii, alte organisme judiciare/de investigație.

De asemenea, în interesul legitim al desfășurării activității noastre și asigurarea furnizării corespunzătoare  a  serviciilor,  putem  transmite  informații  cu  privire  la  datele  dvs.  cu caracter personal:

 • Băncilor;
 • Agenților independenți;
 • Anumite date cu caracter personal po fi transferate si către alte societati ale Grupului, in cadrul Comunitatii Europene;
 • Biroului de Credit, in baza prevederilor contractuale privind acordul Mogo IFN S.A. cu Biroul de Credit cu privire la utilizarea in comun a datelor.

Comunicăm informații agenților independenți care acționează în numele nostru. Acești agenți sunt înregistrați în conformitate cu legislația locală și funcționează pe baza autorizației emise de organismele de reglementare.

 • Furnizorilor de servicii

În  cazul  în  care  folosim  alți  furnizori  de  servicii,  nu  comunicăm  decât  datele  cu  caracter personal care sunt necesare pentru realizarea acestor servicii. Furnizorii de servicii ne sprijină cu activități de tipul:

 • executarea unor anumite servicii și operațiuni;
 • conceperea și întreținerea instrumentelor și aplicațiilor bazate pe Internet;
 • activități sau evenimente de marketing și gestionarea comunicării cu clienții;
 • întocmirea rapoartelor și statisticilor, tipărirea materialelor și conceperea de produse;
 • plasarea de reclame în cadrul aplicațiilor, site-urilor web și rețelelor sociale.

Mogo IFN S.A.  nu va dezvălui terților datele dumneavoastră cu caracter personal sau alte informații obținute ca urmare a furnizării unui serviciu sau contract, cu următoarele excepții:

 • dacă datele trebuie transmise în cadrul unui contract semnat între Mogo IFN S.A. și dumneavoastră pentru a asigura ducerea la îndeplinire a unei obligații impuse de contract; pentru evaluarea bonităţii dumneavoastră în conformitate cu legile și reglementările aplicabile.
 • în conformitate cu consimțământul dvs. expres  (in cazul acordului de consultare si prelucrare a informatiilor din bazele de date ale Ministerului Finantelor Publice, a prelucrarii datelor dvs. biometrice sau in scop de marketing)
 • pentru protejarea intereselor legitime ale Mogo, în conformitate cu legile și reglementările aplicabile, de exemplu prin apelarea la instanțele competente sau alte autorități publice;
 • pentru indeplinirea unei obligatii legale si /sau protejarea interestelor dvs vitale
 • furnizorilor de servicii mentionati anterior

Mogo IFN S.A. are dreptul de a autoriza societățile din grupul Mogo sau partenerii de cooperare (terți) Mogo să desfășoare anumite activități care să asigure calitatea și executarea contractului încheiat cu dumneavoastră.

În cazul în care societăți din grupul Mogo sau parteneri cu care Mogo IFN S.A. cooperează, vă procesează datele cu caracter personal aflate la dispoziția Mogo IFN S.A., societățile din Grupul Mogo sau partenerii Mogo IFN S.A. sunt considerate persoane împuternicite ai Mogo IFN S.A., iar Mogo IFN S.A. are dreptul de a transfera către societățile din grupul  Mogo și partenerilor Mogo datele dumneavoastră cu caracter personal în măsura în care sunt necesare pentru această activitate, păstrând în același timp întreaga responsabilitate și răspundere pentru prelucrarea datelor dvs cu caracter personal.

Societățile din Grupul Mogo și partenerii Mogo IFN S.A. (în calitate de persoane împuternicite cu prelucrarea de date cu caracter personal) vor asigura îndeplinirea cerințelor de prelucrare și protecție a datelor cu caracter personal în conformitate cu cerințele Mogo IFN S.A. și sub incidenta reglementărilor legale in vigoare și nu vor folosi datele dumneavoastră personale în alte scopuri decât cele pentru îndeplinirea obligațiilor asumate în numele Mogo IFN S.A.

Mogo IFN S.A. se obligă să nu vă transfere datele dumneavostră cu caracter personal unei organizații sau oricărei alte persoane dintr-o țară care nu dispune de un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal, cu excepția următoarelor cazuri:

 • Transferul de date este permis în conformitate cu cerințele legilor în vigoare;
 • Dacă există consimțământul explicit din partea dumneavoastră.

În cazul informațiilor de identificare personală transferate în altă țară, se pot aplica legile și reglementările naționale din țara în cauză, inclusiv reglementarea privind securitatea națională, combaterea terorismului care permite autorităților de aplicare a legii să acceseze informațiile deținute de persoane particulare.

Protecția datelor cu caracter personal

Menținem măsuri adecvate de siguranță administrativă, tehnică și fizică pentru a vă proteja datele cu caracter personal împotriva distrugerii, pierderii, modificării, accesului, dezvăluirii sau utilizării accidentale, ilegale sau neautorizate și altor utilizări nepermise.

Drepturile dvs.

Mogo IFN S.A. ia masuri adecvate pentru a va furniza orice informatii in conformitate cu art. 13 si art. 14 din Regulamentul 679/2016  si de asemenea, orice comunicari in temeiul articolelor 15-22 si 34 din Regulament, referitoare la prelucrare, intr-o forma concisa, transparenta, inteligibila si usor accesibila, utilizand un limbaj clar si simplu. Informatiile se furnizeaza in scris sau prin alte mijloace, inclusiv atunci cand este oportun, in format electronic.

Aveti dreptul:

 • Să fiti informat despre Prelucrarea datelor dvs.  cu caracter personal;
 • Să fiti informat cu privire la modalitatea de prelucrare a datelor sale cu caracter personal;
 • Să obțineti de la Societate ștergerea datelor cu caracter personal care va privesc (dreptul de a fi uitat) sau restricționarea prelucrării datelor sale cu caracter personal;
 • Să primiti datele cu caracter personal care va privesc, pe care le-ati furnizat Societatii, într-un format structurat, uzual și lizibil (dreptul la portabilitatea datelor);
 • Să obiectati la prelucrarea datelor cu caracter personal care va privesc;
 • Să nu va supuneti unei decizii exclusiv în baza unei prelucrări automatizate, inclusiv profilarea (în afara excepțiilor stipulate mai jos);
 • La efectuarea unei reclamații;
 • Aveti dreptul de a obține din partea Societatii o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care va privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective.
 • Aveti dreptul de a obține de la Societate, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care va privesc. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, aveti dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.
 • Aveti dreptul de a obține din partea Societatii ștergerea datelor cu caracter personal care va privesc, fără întârzieri nejustificate, iar Societatea va avea obligația de a șterge datele cu  caracter personal fără întârzieri nejustificate în cazul în care se aplică unul din următoarele motive:
  • Datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • Va retrageti consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și atunci când nu mai există alt temei juridic pentru prelucrare;
  • Va opuneti prelucrării, atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în baza consimțământului dvs.și nu există motive legitime suplimentare pentru prelucrare;
  • Va opuneti prelucrării datelor pentru scopuri de marketing direct;
  • Datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  • Datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care revine Societatii în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidența căruia se află Societatea.

Legături către alte site-uri web ale unor terțe părți

Site-ul nostru poate include link-uri către alte site-uri terțe. Aceste site-uri web ale unor terțe persoane au propriile reguli de utilizare și protecție a datelor cu caracter personal, pe care le acceptați atunci când vizitați site-ul în cauză. Nu suntem responsabili și nu ne asumăm răspunderea pentru site-urile terților. Deoarece nu putem controla conținutul site-urilor web ale unor terțe persoane, responsabilitatea noastră se aplică numai site-ului nostru.

Modificări cu privire la informarea de prelucrare a datelor cu caracter personal

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această informare de prelucrare a  datelor cu caracter personal, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dvs. cu caracter personal in acord cu modificările cerințelor legale.

Vă recomandăm să vizitați periodic site-ul Mogo pentru a afla ultimele informații.

Comunicare

Mogo IFN S.A. comunică cu dumneavoastră utilizând datele dumneavoastră de contact (număr de telefon, adresă de e-mail, adresă de corespondență).

Vă rugăm să ne contactați în legătură cu întrebările, solicitările sau comentariile cu privire la prezentul document „Termeni si Conditii” prin transmiterea unui mesaj pe adresa de e-mail: cereri@mogo.ro, info@mogo.ro sau sunând la 031 630 2621.

Politica de returnare

In cazul in care ati efectuat plata unei sume necuvenite (suma ce nu este in concordanta cu valoarea debitelor restante fata de MOGO IFN S.A. sau a fost efectuata o plată dublă cu privire la stingerea unei obligații de plată, parțial sau total sau plata a fost executată incorect cu indicarea greșită sau cu omiterea indicării numărului contractului sau a oricarui element de identificare a debitorului/ contractului), aveți dreptul de a semnala acest lucru fără întârziere către MOGO IFN S.A., prin e-mail, la datele de contact indicate pe site-ul MOGO IFN S.A. sau în contractul încheiat cu MOGO IFN S.A., respectiv la adresele de e-mail cereri@mogo.ro sau info@mogo.ro.

In termen de 10 zile de la primirea cererii, MOGO IFN S.A. va returna suma necuvenita incasata, in contul bancar indicat de dvs in cererea transmisa.